EYLEME DÖNÜK ARAŞTIRMA & ETKİ ÖLÇÜMÜ

İNGEV, davranış değişimi hedefleyen herhangi bir projenin başarısının, insan davranışını yöneten inançlar, fikirler, bakış açıları ve değerlerin doğru anlaşılmasına bağlı olduğuna inanır.

İNGEV’in ana amacı, toplumumuzu ilgilendiren kritik tartışmalar içinde tarafsız veri ve doğru analiz sunabilmektir

Neler Yapıyoruz?

Yaratıcı Tekniklerle Kalitatif-Kantitatif Yaratıcı Araştırmalar

Etki Ölçümleri – İhtiyaç Analizleri

Konu ve Yöntem Birlikte Uzmanlığı

Aksiyon Alınabilir Uygulanabilir Çözüm Önerileri