Yazarın diğer yazıları : İNGEV

İnsani Gelişme Raporu 2016

İnsani gelişme bütünüyle insanın özgürlüğüne bağlı; her bir bireyin potansiyelini gerçekleştirebilme özgürlüğüne sahip olmasına, sadece bir kısmımızın veya çoğunluğumuzun değil, dünyanın her köşesindeki istisnasız her bir insanın, şimdi ve gelecekte.  Bu evrenselcilik insani gelişme yaklaşımını benzersiz kılar. (İndirmek için tıklayınız)

İşsizlik oranı %11,7 seviyesinde gerçekleşti

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 619 bin kişi artarak 3 milyon 642 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,6 puanlık artış ile  %11,7 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1,8 puanlık artış ile %13,7 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 […]

TÜRK İŞ DÜNYASININ TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLER KONUSUNDAKİ GÖRÜŞ, BEKLENTİ VE ÖNERİLERİ

Suriye’de dört buçuk yıldır yaşanan iç savaş nedeniyle ortaya çıkan ve Birleşmiş Milletler tarafından “günümüzdeki en büyük insani kriz” olarak nitelenen Suriyeli sığınmacılar sorunu, Türkiye’nin gündeminin ön sıralarında yer almaktadır. Türkiye, Suriye’den kaçan sığınmacılara “açık kapı politikası” uygulanmasını ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasını, yerine getirilmesi gereken bir insani sorumluluk olarak değerlendirmiştir. 2011 yılının Nisan ayından itibaren […]

İNGEV ve İPM İşbirliğinde ActHuman Sosyal Kapsama İnisiyatifi Başladı

İNGEV ve İPM işbirliğinde ActHuman Sosyal Kapsama İnisiyatifi, ilk konferansını 27 Eylül Çarşamba günü Salt Galata’da gerçekleştiriyor. Konu: Mülteciler Tarafından Kurulan Şirketlerin İstihdam ve Ekonomiye Katkısını Geliştirmek ActHuman serisinde, toplumda “Hiçkimsenin unutulmuş kalmamasını” sağlayacak sosyal kapsama politikalarını araştırmalarla birlikte geliştirmek, etkin bir konferansla tartışarak, karar vericilerin yararlanabileceği bir strateji dökümanı haline getirmeyi amaçlıyoruz. Çalışmaları konuyu […]

“Mülteci Hayatlar Monitör” Tanıtımı, Araştırmada Yenilikler Konferansı’nda Yapıldı

İNGEV ve Ipsos işbirliğinde hazırlanan “Mülteci Hayatlar Monitörü”, Türkiye’de kamp dışında yaşayan Suriyeli mültecilerin yaşam koşullarını, genel tutumlarını ve tüketici davranışlarını periyodik olarak izlemeyi amaçlıyor. Mülteci konusu Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda da gündeminin ana başlıklarından birisi olacak.

İşsizlik oranı %12,6 seviyesinde gerçekleşti

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 676 bin kişi artarak 3 milyon 900 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,7 puanlık artış ile  %12,6 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2,1 puanlık artış ile %14,8 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 […]

İNGEV, “İstanbul İşgücü Piyasası” Araştırmasını Sonuçlandırdı

Geçtiğimiz ay 6. yılını deviren Suriye Krizi sebebiyle komşu ülkelere sığınmış 5 milyondan fazla Suriyelinin acil ihtiyaçlarına yönelik projeler giderek yerini daha uzun vadeli ihtiyaçları karşılamaya yönelik projelere bırakıyor. Özellikle geçim kaynakları oluşturmaya ve yetkinlik edindirmeye yönelik projelerin önemi artıyor. Bu doğrultuda gerçekleşen projelerden birisi de İNGEV’in İstanbul’da yaşayan Suriyeli ve ekonomik olarak dezavantajlı Türk […]

İngev’in İGE- K Çalışması, Prof. Fuat Keyman Koordinasyonunda Kitaplaştırıldı

İstanbul Politikalar Merkezi Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı tarafından yürütülmekte olan “Darbe Girişimi Sonrası Çatışma Çözümü ve Demokrasi Fırsatları Projesi” kapsamında,  İNGEV tarafından gerçekleştirilen İnsani Gelişme Endeksi-Kamuoyu (İGE-K) verilerinde hareketle, Prof. Fuat Keyman* koordinasyonunda hazırlanan rapor, kitap haline getirildi. Raporda, toplumsal barışın yeniden inşası boyutuna odaklanılmış ve “barış inşası-insani gelişme ilişkisi” üzerinden öneriler geliştirmeye çalışılmıştır. […]

İGE-İ (İnsani Gelişme Endeksi – İlçeler) Çalıştayları Devam Ediyor

İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler (İGE-İ) çalışması sonuçları doğrultusunda, ilçeler/belediyeler özelinde daha iyi insani gelişme için çözümlerin tartışıldığı İGE-İ Çalıştayları devam ediyor. Çalıştayların amacı, İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler (İGE-İ) raporunda kullanılan kriterler/alt göstergeler ışığında ölçümlenen belediye / ilçe performansını yükseltmeye yönelik aksiyon önerilerinin belirlenmesi. Çalıştaylarda,  İGE-İ sonuçları uyarınca önce İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler çalışmasının sunuşu yapılıyor. Sunuşlar belediyelerin belirleyeceği […]

İSTKA desteği ile “İstanbul’da İstihdama İlişkin Trendlerin Belirlenmesi” Projesi’ne Başladık

İnsani Gelişme Vakfı olarak, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteği ile “İstanbul’da İstihdama İlişkin Trendlerin Belirlenmesi” Doğrudan Faaliyet Desteği (TR10/ 16/ DFD/ 0015) projesine başladık. Proje teklif kapsamı özellikle istihdam ve eğitim arasındaki ilişkiye odaklanıyor. 2014-2023 İstanbul Bölge Planı, Yaratıcı ve Özgür İnsanlarıyla, Yenilik ve Kültür Kenti Özgün İstanbul’u 2023 İstanbul Vizyonu olarak belirlemiş ve bu vizyonun […]