Blog

Birlikte, Samimiyetle

Vural Çakır

İnsani gelişme çok geniş bir kavram; birçok değişkeni ve bu değişkenlere adanmış  çok değerli sivil toplum kuruluşları var. Biz, İNGEV’le  öncelikle gelir dağılımının iyileşmesine, eğitimli istihdamın artırılmasına ve yoksullukla mücadeleye katkı yapmak istedik. Farkındalığı yükselterek, sosyal politika araştırmaları yolu ile karar vericilere önerilerde bulunarak ve bizzat uygulamasında yer alacağımız projeler geliştirerek katkı yapmak istiyoruz. 
Devamı
Haberler

İNGEV Stratejik Yönetim Danışma Kurulu İlk Kez Toplandı 

İNGEV (İnsani Gelişme Vakfı) Stratejik Yönetim Danışma Kurulu, 22 Aralık 2015 tarihinde toplanarak ilk büyük buluşmasını gerçekleştirdi.
Devamı

Türkiye İnsani Gelişme Endeksi’nde 72. Sırada 

2015 İnsani Gelişme Raporu 14 Aralık’ta Addis Ababa’da açıklandı. Bu yılki raporun ana teması ‘çalışma’. Rapora göre dünyada 7.3 milyar insanın 3.2 milyarı istihdam ediliyor, 74 milyonu gençlerden oluşan 204 milyon insan ise işsiz.
Devamı

Osman Arolat’ın gazetecilikteki 50. yılı kutlandı 

Dünya Gazetesi Başyazarı Osman Saffet Arolat, meslekteki 50’nci yılını kutladı.
Devamı
İlk Açılan İNGEV Projeleri
- Alt Gelir Grupları Sosyal Politikalar Araştırması
Ülkemizde alt gelir grubundakilerin insani gelişme standartları açısından durumunu, beklentilerini, tüketim davranışlarını ortaya koyarak, en etkin sosyal politika önerilerini belirlemektir.

- Gıda Tedarik Zincirinde Verimlilik Fırsatları ve Gıda Enflasyonuyla Mücadele Projesi
Seçilmiş gıda ürün listesi bazında üreticiden nihai tüketiciye kadar tedarik zincirindeki fiyat gelişimlerini izlemek, verimlilik fırsatlarını belirlemek ve buna göre gıda enflasyonu ile mücadele etmeye yarayacak önerileri ilgili birimlerin değerlendirmesine sunmaktır.

- Kentli ve Eğitimli Gençlerin İstihdamını Geliştirme Projesi 
Özel sektörün istihdam süreçlerini inceleyip, ihtiyaç analizi yaparak  kentli ve eğitimli gençlerde işsizliğin azltılmasına destek verecek mesleki eğitim, esnek çalışma ve part-time istihdam fırsatlarını belirlemek; gerekirse bunlarla ilgili kamu politika ve regülasyon düzenlemeleri önerileri geliştirmektir.

 
- Aile Tipi Küçük Tarım İşletmeleri İhtiyaç Analizi ve Gelişme Fırsatları Projesi

Küçük ölçekli ve genellikle aile bazlı tarım işletmelerinin durumunu, ihtiyaçlarını belirlemek ve buna göre tarımsal üretimi geliştirecek yol ve yöntem önerilerini belirlemektir.