Korona Sonrasına Geçiş

Umuyoruz ki Ülkemiz ve dünya Korona virüs salgınında düşüş dönemine girdi.  Ben buna Korona sonrasına geçiş dönemi diyorum. Çok cephede uğraşmamız gerekecek bir ara dönem. Toplumsal bir seferberlik bizi bekliyor. Etkin kamu ve yerel yönetim politikalarının yanı sıra, STK ve fon sağlayan kuruluşların da bu seferberlikte önemli rolleri olmalı. Kamu, yerel yönetim ve STK koordinasyonunun […]

İNGEV’de 2020

İNGEV’in dördüncü yılını tamamladık. Faydalı olabildiğimizi hissettiğimiz bir yıldı. Daha fazla katkı yapabilecek şekilde kendimizi de geliştirebildik. Üstlendiğimiz misyonda insani gelişme kavramının yaygınlaştırılması önemli bir rol oynuyor. Bu yıl İnsani Gelişme Endeksi İlçeler (İGE-İ) ve Büyükşehirler (İGE-BB) raporlarını ayrı ayrı çıkarıp, çeşitli toplantılarla yaygınlaştıracağız. Ayrıca Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının ilçe ve il düzeyinde ölçümüne yönelik özel […]

Sonunda İnsani Gelişme Kazanır

İNGEV Sosyal Araştırmalar Grubu Mayıs ayında İnsani Gelişme Monitorünü  (İGM) başlatıyor. İnsani gelişme kavramını oluşturan eksenleri düzenli olarak izleyerek ülkemizin durumunu ve gelişme ihtiyaçlarımızı belirlemek istiyoruz. Yılda dört dönem olarak yürüteceğimiz çalışmanın  bu ilk  döneminde  dört özel raporla dört önemli konuyu analiz edeceğiz. Bunların ilki “insani güvenlik“, günlük hayatımızı ne ölçüde güvenle sürdürdüğümüzü konu alıyor. […]

İnsanlık Dili

Dogs of Berlin bir netflix dizisi. Senaryosu  hatalarla dolu. Buna karşılık, İlk Türk işçi göçünün üzerinden neredeyse 60 yıl geçtikten sonra Almanlar ve “Almancılar” arasındaki ilişkinin durumunu hissettirebiliyor. Dizide Neonazilerin lideri ekibini Türklere saldırıya hazırlarken şöyle bağırıyor: “Sayıları 2oo bin oldu. Türkler Tavşanlar gibi çoğalıyorlar. Neredeyse bizim başkentimizi bizden alacaklar… “ İşin karşı cephesinde de […]

İngev’in Kapasitesi Yükselirken…

İnsani gelişmenin sözcülüğünü yaparken, araştırma bazlı sosyal politika önerileri geliştirmek ve sosyal pazarlamayı da kapsayacak şekilde uygulama projeleri ile fayda sağlamak üzere İngev’i kurmuştuk. Bu üç ana başlığı da içeren yoğun bir proje dönemi içindeyiz. Nisan ayında İGE-İ 2017 raporunu yayınladık. İnsani Gelişme ana başlığı altında sağlık hizmetlerinden, sosyal kapsamaya kadar ilçelerimizin durumunu değerlendirdik. İGE-İ […]

Esas Olan İnsani Gelişme

Bir ülkeyi güçlü yapan nedir ? Bulunduğunuz siyasal ve sosyal konuma, belki çalıştığınız işyerine göre farklılaşabilir cevaplarınız. Bizim İngev’deki bakış açımızda ise sorunun cevabı net; ülkeler  insani gelişme düzeyleri kadar güçlü olabilir.  Sosyal hakkaniyet içinde herkese insanca yaşamaya yetecek gelir sağlayabildiğimiz, ekonomik gelişmeden herkesi,özellikle düşük gelirlileri yararlandırabildiğimiz, insanların gündelik hayatlarını etkileyebilecek kararlara katılabildiği, birbirleri ile işbirliği […]

Derin Türkiye

Avrupa şampiyonasında milli takımın gösterdiği performans konusunda yorum yapmayan kaç kişi kalmıştır.  Futbola genelde  daha az meraklı olduğu bilinen kadınlar dahil, pek az olmalı.  Herkesin söyleyeceği  bir sözü vardı. Renk,dil,din,mezhep,etnisite,cinsiyet, parti, yetkiayrımı olmaksızın her birimiz bir şey söyledik. Ama, kimse “ne işimiz var bizim Avrupa şampiyonası’nda arkadaş” demedi. Türkiye Cumhuriyeti yüzölçümünün yalnızca yüzde 3.1’i  Avrupa’da […]

Birlikte, Samimiyetle

İnsani kalkınma çok geniş bir kavram; birçok değişkeni ve bu değişkenlere adanmış çok değerli sivil toplum kuruluşları var. Biz, İNGEV’le öncelikle gelir dağılımının iyileşmesine, eğitimli istihdamın artırılmasına ve yoksullukla mücadeleye katkı yapmak istedik. Farkındalığı yükselterek , sosyal politika araştırmaları yolu ile karar vericilere önerilerde bulunarak ve bizzat uygulamasında yer alacağımız projeler geliştirerek katkı yapmak istiyoruz.