Sosyal Politika Araştırmaları

İNGEV, insani gelişmeyi destekleyecek sosyal politika önerileri geliştirmeyi temel amaçlarından biri sayar. Önerilerini ilgili uzmanlarla birlikte yürüteceği çok kaynaklı araştırmalara ve analizlere dayandırır. Bu araştırmalarında özel şirketlerle, kamu kurumları ve yerel yönetimlerle ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar. Önerilerini ilgili yöneticilere aktarmayı ve uygulamaya geçmesini desteklemeyi esas alır.

Uygulama Projeleri

İNGEV, araştırma ve analiz kadar fiilen proje uygulamaları yapmayı önemser. Başta gelir dağılımının iyileşmesi, yoksulluğun azaltılması ve istihdamın artırılması olmak üzere insani gelişmeyi destekleyecek projeler uygular. Bu projeler için kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, şirketler, markalar ve diğer vakıflarla işbirlikleri kurarak hareket eder.

Eğitim, Panel ve Konferanslar

İNGEV, ülkemizde insani gelişme konusunda bilincin yükselmesi, ayrılan kaynakların artırılması, başarılı çalışmaların teşvik edilmesi, işbirliklerinin ve proje fikirlerinin geliştirilmesi amacıyla eğitimler yapar, toplantı ve konferanslar düzenler.