İNGEV TAM ve İstanbul Bilgi Üniversitesinden Cinsiyet Eşitliği Araştırması

Sonuçlara göre halkımızın çoğunluğu Türkiye’de kadın ve erkeklere eşit imkanlar verilmediğinde hemfikir. Erkeklerin %65’lik büyük bir kısmı bile toplumsal hayatta kadınların erkeklerden daha çok sorun yaşadığını kabul ediyor.

Araştırma, bu farkındalığın oluşmasını olumlu bulsa da yine de uyarıyor: halkımızın bir kesiminde kadın-erkek eşitsizliğini normalleştirme riski bulunuyor. Erkeklerin %38’ini oluşturan bir kesim “Evin reisi erkek olmalıdır” derken yine erkeklerin %33’ü “kadınların öncelikli görevi ev işlerini üstlenmektir” diyor. Araştırmaya göre işte bu kesimde kadın-erkek eşitsizliğinin kabul görme ihtimali var. Eşitsizlik algısına bağlı olarak kadına şiddet riski de öne çıkıyor. Erkeklerin %10’u “bazı durumlarda eşi kadına tokat atabilir” derken %26’sı da “kadın, kocası vurursa başkalarına anlatmamalıdır” diyor.

Araştırmanın bulgularını incelemek için basın bültenini indirebilirsiniz.