2016 Dünya Ekonomik Forumu “İşlerin Geleceği” Raporu açıklandı

20-23 Ocak tarihleri arasında Davos’ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu’nun bu yılki konusu “Dördüncü Endüstri Devrimi” idi. Nanoteknoloji’den, robot teknolojisine, biyo-teknolojiden üç boyutlu baskıya kadar tamamı ile gelecek odaklı konulara odaklanan zirve, “İşlerin Geleceği” raporu ile de dünyanın geleceğine dair doğru ipuçları veriyor.

(İndirmek için tıklayınız)

 

2015 TÜİK “İllerde Yaşam Endeksi” yayınlandı

Son yıllarda ekonomik boyutun yanı sıra yaşamın diğer boyutlarını da içine alan bir kavram olan toplumsal ilerlemenin ölçümüne yönelik çalışmalar yoğunluk kazanmıştır. Birey odaklı bu yeni ölçümde objektif ölçütler ve bireylerin öznel algıları birlikte kullanılmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumu, ilk defa yayımlanan illerde yaşam endeksi ile bireylerin ve hanehalklarının yaşamını objektif ve subjektif göstergeler kullanarak yaşam boyutları ayrımında il düzeyinde ölçmeye, karşılaştırmaya ve zaman içinde izlemeye yönelik bir endeks çalışması yapmıştır. Çalışmanın amacı, ildeki yaşamın tüm boyutları ile izlenmesine ve iyileştirilmesine altlık oluşturacak bir gösterge sistemi geliştirmektir.

İllerde yaşam endeksi; konut, çalışma hayatı, gelir ve servet, sağlık, eğitim, çevre, güvenlik, sivil katılım, altyapı hizmetlerine erişim, sosyal yaşam ve yaşam memnuniyeti olmak üzere yaşamın 11 boyutunu kapsamakta ve 41 gösterge ile temsil edilen bu boyutları tek bir bileşik endeks yapısı içinde sunmaktadır. Endeks 0 ile 1 arasında değer almakta ve 1’e yaklaştıkça daha iyi bir yaşam düzeyini ifade etmektedir.

(İndirmek için tıklayınız)

2015 C20 Zirvesi “Kapsayıcı Büyüme” Raporu

52 ülkeden 500’ü aşkın katılımcının katıldığı C20 Zirvesi, 15-16 Eylül tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Farklı alanlardan sivil toplum temsilcilerini bir araya getiren Zirve bünyesinde, “Kapsayıcı Büyüme” Çalışma Grubu’nun hazırladığı rapor, dünyanın büyük ekonomilerine “Kapsayıcı Büyüme” (Inclusive Growth) konusunda hayati önermelerde bulunuyor.

(İndirmek İçin Tıklayınız)

2015 İnsani Gelişme Raporu açıklandı

UNDP tarafından her yıl yayınlanan İnsani Gelişme Raporu’nun sonuncusu 14 Aralık’ta Addis Ababa’da açıklandı. Bu yılki raporun ana teması ‘çalışma’. Rapora göre dünyada 7.3 milyar insanın 3.2 milyarı istihdam ediliyor, 74 milyonu gençlerden oluşan 204 milyon insan ise işsiz. Dünyada yaklaşık 830 milyon insan günde 2 dolardan az kazanıyor ve 1.5 milyardan fazla insan insana yakışır çalışma koşulları ve sosyal güvenlikten mahrum. 

Türkiye, 188 ülke arasında 72’nci sırada (yüksek insani gelişme kategorisinde); geçen yıl 69. sıradaydı. Türkiye’nin en iyi olduğu alan uzun yaşam; en zayıf alan bilgiye erişim ve ömür boyu eğitim.

1980 ve 2014 arasında Türkiye’nin insani gelişme endeksi değeri 0.492’den 0.761’e yükseldi. Türkiye bu değer ile 0.867’lik Avrupa Birliği ortalamasının ve 0.882’lik OECD ortalamasının altında kalıyor.

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi’nde Türkiye 155 ülke arasında 71. sırada.

(indirmek için tıklayınız)

2014 TÜİK Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması

 TÜİK 2006 yılından itibaren, Türkiye’de gelirin hanehalkları ve fertler arasındaki dağılımını ortaya koymak,
insanların yaşam koşulları, sosyal dışlanma ve yoksulluğu gelir boyutu ile ölçmek ve profilini belirlemek
üzere periyodik olarak her yıl uygulanan ve “panel anket” tekniğinin kullanıldığı “Gelir ve Yaşam Koşulları
Araştırması” uygulamaya başlanmıştır.

2014 İnsani Gelişme Endeksi ve Türkiye’nin İnsani Gelişme Performansı (SDE)

Stratejik Düşünce Enstitüsü tarafından yayınlanan bu çalışmanın amacı; insani gelişme olgusundan yola çıkarak, bu alandaki tek rapor ve endeks olan UNDP’nin 1990’dan beridir yayınlamakta olduğu İnsani Gelişme Raporları kapsamında Türkiye’nin özellikle 2014 Raporu’ndaki performansına ilişkin detaylı bir değerlendirme sunmak ve bu doğrultuda endekste daha iyi skorlar elde edebilmesi için bazı önerilerde bulunmaktır.