İNGEV Blog

Esas Olan İnsani Gelişme

Bir ülkeyi güçlü yapan nedir ? Bulunduğunuz siyasal ve sosyal konuma, belki çalıştığınız işyerine göre farklılaşabilir cevaplarınız. Bizim İngev’deki bakış açımızda ise sorunun cevabı net; ülkeler  insani gelişme düzeyleri kadar güçlü olabilir.  Sosyal hakkaniyet içinde herkese insanca yaşamaya yetecek gelir sağlayabildiğimiz, ekonomik gelişmeden herkesi,özellikle düşük gelirlileri yararlandırabildiğimiz, insanların gündelik hayatlarını etkileyebilecek kararlara katılabildiği, birbirleri ile işbirliği için örgütlenebildikleri, doğal kaynaklara erişimin olduğu ve bütün bunların devamlılığını güvence altına alabildiğimiz ölçüde güçlü olabiliriz.
Biz bugünlerde İNGEV’de ikinci yılımızı tamamlıyoruz. Bu iki yılda öncelikle insani gelişme kavramının altını çizmeye odaklandık. Sonra da, bültende örneklerini okuyacağınız projelerle  fiilen katkı vermeye çalıştık.
Vakıf yaşamı için kısa sayılabilecek bir sürede birçok proje yürütebilir hale gelmemizde gönüllü arkadaşlarımız en az biz çalışanlar kadar rol oynadı. Deneyimli Sivil toplum örgütleri yapıcı yaklaşımlarıyla bize çok şey öğretti. Herkese çok teşekkür ediyoruz..
İyi seneler

Derin Türkiye

Avrupa şampiyonasında milli takımın gösterdiği performans konusunda yorum yapmayan kaç kişi kalmıştır.  Futbola genelde  daha az meraklı olduğu bilinen kadınlar dahil, pek az olmalı.  Herkesin söyleyeceği  bir sözü vardı. Renk,dil,din,mezhep,etnisite,cinsiyet, parti, yetkiayrımı olmaksızın her birimiz bir şey söyledik.

Ama, kimse “ne işimiz var bizim Avrupa şampiyonası’nda arkadaş” demedi.

Türkiye Cumhuriyeti yüzölçümünün yalnızca yüzde 3.1’i  Avrupa’da bulunur. Çok büyük kısım Asya’dadır. Toprağımız bu kadar Asya iken neden hiç kimse” bizim Avrupa şampiyonası’nda ne işimiz var”diye çıkış yapmıyor?

Siyaset daha popüler,daha çoğunluğu seven bir ortam. Zaman zaman Avrupa Birliği’nden çıkalım, Parlementosu’ndan çıkalım diye görüş bildirenler oluyor. Ama, hiç kimse “gidip Asya Kupası’nda Katar’la ,Çin’le, Irak’la, Suudi Arabistan’la  mücadele edelim” demiyor. Üstelik şansımız da artacakken.AFC Asya Kupası her dört yılda bir yapılıyor. 2015’de Avustralya şampiyon oldu, 2011’de Katar.

İstisnasız her birimiz Avrupa’da rekabet etmek, İspanya’yı yenmek, Fransa’yı elemek  ve birgün finalde Almanya’yı geçmek istiyoruz. İzlanda,Çek Cumhuriyeti,Slovakya kağıt üstünde zaten hafif kalıyor.

İşte bu Türkiye’nin derin birliğidir. Bütün diğer farklılıkların üstünde (veya derinlerde altında) bizi birleştirir. Kendimize belki pek de ayırdında olmadan çizdiğimiz yolu, yönü,iddiayı gösterir. Kendimize biçtiğimiz yer Avrupa’dır. Eleştirilir birçok yanını bulsak da genel referanslarımızı Avrupa ile tanımlanan temel insani gelişme değerleri oluşturur. Osmanlı ile başlayan, Cumhuriyet’le formatını bulan ve her birimizin ideolojiler üstü (veya altı) içine işleyen referans noktamız Asya değil Avrupa’dır.

Türkiye’nin “derin Avrupa birliği”, bugün yaşadığımız, bazen canımızı çok sıkan iç sorunlarımızı aşmak konusunda bizi hep güçlü bir umutla beslemektedir.

Birlikte, Samimiyetle

Birlikte, Samimiyetle

İnsani gelişme çok geniş bir kavram; birçok değişkeni ve bu değişkenlere adanmış çok değerli sivil toplum kuruluşları var. Biz, İNGEV’le öncelikle gelir dağılımının iyileşmesine, eğitimli istihdamın artırılmasına ve yoksullukla mücadeleye katkı yapmak istedik. Farkındalığı yükselterek , sosyal politika araştırmaları yolu ile karar vericilere önerilerde bulunarak ve bizzat uygulamasında yer alacağımız projeler geliştirerek katkı yapmak istiyoruz.

Kalkınarak büyüme daha mutlu bir toplumun temel itici gücü. Ama, biz artık büyümenin kapsayıcı olmasına, özellikle alt gelir gruplarının büyümeden daha fazla yararlanabilmesine katkı yapmak istiyoruz Dünya büyüme kelimesini kapsayıcı tanımlaması olmadan (inclusive growth), tek başına kullanmayacağı bir aşamaya geldi. Şimdi, bunun romantik bir dilek olmaktan çıkıp, ölçülebilir bir hedef haline dönüşmesi zamanındayız.

Geleneksel kapitalizm şirketlerin ve markaların karlı büyümesinin kendi başına yeterli bir işlev olduğuna inanırdı. Sonra şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile toplumsallaştıkları bir dönem yaşadık. Artık “yeni şirket”e geçiş sürecindeyiz. Kapsayıcı büyümenin, gini katsayısının ve sosyal sorumluluğun “yeni şirket”in içsel performans ölçütleri olmasına katkı vermenin insani gelişmeyi kolaylaştıracağına inanıyoruz.

Ne kadar sabırsız olsak da etkili projeleri, kalıcı kaynakları ve güçlü bir eko sistemi olan iyi bir İNGEV’in zaman alabileceğinin farkındayız.

Ama yol meselesine pek takılmıyoruz. Biz sadece katkı vermek isteyen herkesle, birlikte samimiyetle çalışmak istiyoruz.

Vural Çakır, İNGEV Başkanı