İNGEV Tanışma Ziyaretleri Devam Ediyor

İNGEV’in kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile tanışma ziyaretleri devam ediyor. İNGEV Başkanı Vural Çakır ve İNGEV Yönetim Kurulu Üyesi Tonguç Çoban’ın UNDP Türkiye Yöneticileri ve İnsani Kalkınma Türkiye Raportörü Prof. Dr. Erol Taymaz ile yapılan ilk görüşmelerinin ardından, Şubat ayı içinde Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, AB Türkiye Delegasyonu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ziyaretleri gerçekleştirdi. İNGEV Genel Sekreteri Dr. İlkim Büke Okyar’ın göreve başlaması ile birlikte İNGEV Başkanı Vural Çakır ve Genel Sekreter Dr. İlkim Büke Okyar, İLO, Kalkınma Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ilgililerine İNGEV’i tanıttılar ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulundular.

İNGEV Bilgilendirme Sohbetleri başladı
Mart ayı ile birlikte İNGEV iç bilgilenme çalışmaları da başladı. Sivil toplumun etkin isimlerinden Rana Birden Çorbacıoğlu, sivil toplum dinamikleri konusunda, Binnur Çakır kurumsal kimlik oluşumu konusunda İNGEV ekibi ile verimli bir sohbet gerçekleştirdiler. Bilgilendirme sohbetleri, konularında uzman isimlerin katılımlarıyla gerçekleşmeye devam edecek.

İNGEV’den Konferans Adımları
İNGEV’in “World Humanitarian Summit” kapsamında düzenlenecek gençlik konferansında bir oturum paydaşı olması konusundaki temaslar da sürüyor. Oturumun Suriyeli gençler ve özel sektörün aktivizasyonu konusunda olması öngörülüyor. İNGEV’in, insani gelişme konusunda haberdarlığın yükseltilmesiniı hedeflediği “İnsani Gelişme Konferansı” tarihi 25 Ocak 2017 olarak belirlendi. Konuşmacı, program ve iş ortağı konusunda çalışmalar devam ediyor.

İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) kuruldu

ingev-logo-buyuk

7 Şubat 2016


Basın Bülteni

 

  • İNGEV yaptığı iyi işlerle insani gelişme alanında referans kabul edilmeyi hedefliyor.
  • Vural Çakır: “Katkı sağlamak isteyen herkesle birlikte samimiyetle çalışmak istiyoruz”

Ülkemizdeki insani gelişmeyi desteklemek üzere İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) kuruldu. İNGEV öncelikle yoksullukla mücadele ve gelir dağılımının iyileşmesi konularına odaklanacak. Amacına uygun olarak karar vericilere yardımcı olacak analizler ve sosyal politika önerileri yapacak.

İNGEV aynı zamanda ilgili kamu kuruluşları, yerel yönetimler, uluslararası kuruluşlar, üniversiteler ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği yaparak, içinde yer alacağı uygulama projeleri geliştirecek. İşbirliğine, dayanışmaya, ortak akla ve üretime inanan İNGEV’in faaliyetlerinde ana değeri samimiyet olacak. İNGEV yaptığı iyi işlerle alanında hem ülkemizde hem de dünyada referans kabul edilmeyi hedefliyor.

Vakfın kuruluşuna öncülük yapan Vural Çakır aynı zamanda Vakıf Başkanlığını da üstlendi. İNGEV’in Stratejik Yönetim Danışma Kurulu’nda ise alanında çok başarılı işler yapmış olan ülkemizin çok önemli uzmanları yer alıyor: Osman Saffet Arolat, Ferhat Boratav, Ebru Arzu Çağdaş, Vural Çakır, Tonguç Çoban, Nuri Berk Çoker, Evren Doğanç, Elif Dürüst, Ziya Hakan Ergin, Dehşan Ertürk, Arkın Eyvazoğlu, Hüseyin Güner, Fuat Keyman, Steve Kretschmer, Halil Nalçaoğlu, Necati Özkan, Hasan Yalçın, Taylan Yıldız, Yusuf Yüksel.

vural-cakir-ingevİNGEV Başkanı Vural Çakır: “İnsani kalkınma çok geniş bir kavram; birçok değişkeni ve bu değişkenlere adanmış çok değerli sivil toplum kuruluşları var. Biz, İNGEV’le öncelikle gelir dağılımının iyileşmesine, eğitimli istihdamın artırılmasına ve yoksullukla mücadeleye katkı yapmak istedik. Farkındalığı yükselterek, sosyal politika araştırmaları yolu ile karar vericilere önerilerde bulunarak ve bizzat uygulamasında yer alacağımız projeler geliştirerek katkı yapmak istiyoruz.

Kalkınarak büyüme daha mutlu bir toplumun temel itici gücü. Ama, biz artık büyümenin kapsayıcı olmasına, özellikle alt gelir gruplarının büyümeden daha fazla yararlanabilmesine katkı yapmak istiyoruz. Dünya büyüme kelimesini kapsayıcı tanımlaması olmadan tek başına kullanmayacağı bir aşamaya geldi. Şimdi, bunun romantik bir dilek olmaktan çıkıp, ölçülebilir bir hedef haline dönüşmesi zamanındayız” dedi.

Birlikte, Samimiyetle

Çakır, kalıcı etki sağlayacak projeleri hayata geçirirken katkı sağlamak isteyen herkesle birlikte samimiyetle çalışmak istediklerini dile getirdi.

İNGEV’in ilk açılan projeleri şöyle: Alt Gelir Grupları Sosyal Politikalar Araştırması, Gıda Tedarik Zincirinde Verimlilik Fırsatları ve Gıda Enflasyonuyla Mücadele Projesi, Aile Tipi Küçük Tarım İşletmeleri İhtiyaç Analizi ve Gelişme Fırsatları Projesi, Kentli ve Eğitimli Gençlerin İstihdamını Geliştirme Projesi.