“Mülteci Hayatlar Monitör” Tanıtımı, Araştırmada Yenilikler Konferansı’nda Yapıldı

İNGEV ve Ipsos işbirliğinde hazırlanan “Mülteci Hayatlar Monitörü”, Türkiye’de kamp dışında yaşayan Suriyeli mültecilerin yaşam koşullarını, genel tutumlarını ve tüketici davranışlarını periyodik olarak izlemeyi amaçlıyor.
Mülteci konusu Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda da gündeminin ana başlıklarından birisi olacak.

Mülteci Hayatlar Monitörü

İNGEV, “İstanbul İşgücü Piyasası” Araştırmasını Sonuçlandırdı

Geçtiğimiz ay 6. yılını deviren Suriye Krizi sebebiyle komşu ülkelere sığınmış 5 milyondan fazla Suriyelinin acil ihtiyaçlarına yönelik projeler giderek yerini daha uzun vadeli ihtiyaçları karşılamaya yönelik projelere bırakıyor. Özellikle geçim kaynakları oluşturmaya ve yetkinlik edindirmeye yönelik projelerin önemi artıyor. Bu doğrultuda gerçekleşen projelerden birisi de İNGEV’in İstanbul’da yaşayan Suriyeli ve ekonomik olarak dezavantajlı Türk gençlerine yönelik ‘İş Gücü Piyasası Araştırması’ projesi oldu.

 

Çocuk koruma alanına yönelik çalışmalarıyla tanınan uluslararası bir insani yardım kuruluşu tarafından fonlanan bu araştırma, 18-25 yaş arası Suriyeli gençlerin başlangıç seviyesi işler bulabileceği sektörlerin belirlenmesi ile belirlenen sektörlerdeki aranan kriterlere uygun iş olasılıklarının, bu işlerin gerektirdiği teknik ve diğer becerilerin ve de gerekli eğitimi sağlayabilecek eğitim kurumlarının belirlenmesi olmak üzere iki aşamadan oluştu. 2017 Şubat ayı sonunda başlayan araştırma, Mayıs ayı itibariyle sonlandı ve raporlandı.

 

Masa başı araştırması, sektörün önde gelen işverenleri, eğitim kurumları, iş bulma büroları ve mesleki eğitim merkezleri ile yapılan görüşmeler ve  grup çalışmalarıyla desteklenen İş Gücü Piyasası Araştırmasının birinci aşamasında İnşaat, Tekstil, Perakende, Turizm ve Sağlık sektörleri, hali hazırda Suriyelilerin bu sektörlerde istihdam edilmesi ve sektörlerin Arapça bilen çalışan ihtiyacı gibi sebeplerle öne çıkan sektörler oldu. Araştırmanın birinci aşamasının ardından ikinci aşamada sektör temsilcileri, şirketlerin İK sorumluları, STK temsilcileri ve kamu görevlileriyle yapılan görüşmelere ek olarak benzer katılımcılarla üç grup çalışması yapıldı ve sektörlerin potansiyelleri, olası zorluklar ve fırsatlar üzerine görüş alındı. Bu görüşmelerde özel sektörün belirttiği genel kanı Suriyelilerin özellikle yerel nüfusun artık tercih etmediği işlerde istihdam edilerek ülke ekonomisine katkıda bulunabileceği ama çalışma izniyle ilgili yasal prosedürlerin ve masrafların işverenleri olumsuz etkilediği yönünde oldu.

 

Bu çalışmalara ek olarak bir grup çalışması da 17-25 yaş arası Suriyeli gençlerle yapılarak becerileri, hayallerindeki meslekler ve İstanbul’daki çalışma hayatlarında yaşadıkları zorluklar hakkında fikirleri alındı. Çalışmaya katılan Suriyeli gençler genel olarak çalışma hayatındaki kültürel farklara ve Türkiyeli çalışanlara göre daha az olan maaşlarına değindiler. Kriz sonlandıktan sonra ülkelerine geri dönme dileklerini dile getiren gençler, Suriye’de devam eden iç savaş nedeniyle Türkiye’de kalış sürelerinin beklenenden uzun sürdüğünü ve bu nedenle Türkiye’de sorunlara sebep vermiş olabileceklerini, yine de iki toplumun beraber geçinmesi üzerine düşünmek gerektiğini belirttiler.

İngev’in İGE- K Çalışması, Prof. Fuat Keyman Koordinasyonunda Kitaplaştırıldı

İstanbul Politikalar Merkezi Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı tarafından yürütülmekte olan “Darbe Girişimi Sonrası Çatışma Çözümü ve Demokrasi Fırsatları Projesi” kapsamında,  İNGEV tarafından gerçekleştirilen İnsani Gelişme Endeksi-Kamuoyu (İGE-K) verilerinde hareketle, Prof. Fuat Keyman* koordinasyonunda hazırlanan rapor, kitap haline getirildi.

Raporda, toplumsal barışın yeniden inşası boyutuna odaklanılmış ve “barış inşası-insani gelişme ilişkisi” üzerinden öneriler geliştirmeye çalışılmıştır. Çalışmada, İnsani Gelişme Vakfı’nın hazırladığı Türkiye’de “İnsani Gelişme Endeksi- Kamuoyu” verilerine bakarak, toplumsal barışın yeniden inşası için insani gelişme alanının öneminin altı çizilerek, çözüm ve uzlaşma için öneriler sunuluyor.

Rapora aşağıdaki linkten ulaşmak mümkün:

“15 Temmuz Sonrası Uzlaşma ve Birlikte Yaşama Olasılığı: Barış İnsansı-İnsani Gelişme İlişkisi”  raporunu okumak için tıklayınız…

Proje kapsamında yer alan diğer raporlar ise şöyle:

“15 Temmuz Sonrası Türkiye’de Devlet, Kurumlar ve Reform”  (Türkçe) okumak için tıklayınız…

 

“Never Again! But How? State and the Military in Turkey after July 15” Click to read…

 

Proje sonuç raporları 27 Nisan’da Ankara’da Divan Otel’de, 28 Nisan’da İstanbul’da Vault Otel’de birer basın toplantısı ile paylaşıldı.

 

*Prof. Fuat Keyman, İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü ve Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesidir.

İGE-İ (İnsani Gelişme Endeksi – İlçeler) Çalıştayları Devam Ediyor

İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler (İGE-İ) çalışması sonuçları doğrultusunda, ilçeler/belediyeler özelinde daha iyi insani gelişme için çözümlerin tartışıldığı İGE-İ Çalıştayları devam ediyor.

Çalıştayların amacı, İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler (İGE-İ) raporunda kullanılan kriterler/alt göstergeler ışığında ölçümlenen belediye / ilçe performansını yükseltmeye yönelik aksiyon önerilerinin belirlenmesi.

Çalıştaylarda,  İGE-İ sonuçları uyarınca önce İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler çalışmasının sunuşu yapılıyor. Sunuşlar belediyelerin belirleyeceği geniş bir katılımcı ile yapılıyor. Sunuş sonrası çalıştaya katılacak ilgililerle İGE-İ sonuçları uyarınca ilçe/belediye özelinde aksiyon alınması gereken alanlarda masa tartışmaları yapılarak  “Fikir Tepsisi”nde öneriler toplanıyor, aksiyon önerileri olarak geliştirilen fikirler gruplanıyor ve  “Ele Al” – “Öne Çıkar” – “Geliştir / Koru” olarak gruplanarak raporlanıyor.

Süleymanpaşa, Çekmeköy çalıştaylarından ve Odunpazarı sunumundan fotoğraflar…

çekmeköy

Çekmeköy

Süleymanpaşa

Süleymanpaşa

Odunpazarı

Odunpazarı

İSTKA desteği ile “İstanbul’da İstihdama İlişkin Trendlerin Belirlenmesi” Projesi’ne Başladık

istka

İnsani Gelişme Vakfı olarak, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteği ile “İstanbul’da İstihdama İlişkin Trendlerin Belirlenmesi” Doğrudan Faaliyet Desteği (TR10/ 16/ DFD/ 0015) projesine başladık. Proje teklif kapsamı özellikle istihdam ve eğitim arasındaki ilişkiye odaklanıyor.

2014-2023 İstanbul Bölge Planı, Yaratıcı ve Özgür İnsanlarıyla, Yenilik ve Kültür Kenti Özgün İstanbul’u 2023 İstanbul Vizyonu olarak belirlemiş ve bu vizyonun hayata geçirilmesi için 3 gelişme ekseni ortaya koymuştur: 1) Küresel ekonomide söz sahibi, yüksek katma değer üreten, yenilikçi ve yaratıcı ekonomi, 2) Adil paylaşan, kapsayıcı ve öğrenen toplum ve 3) Keyifle yaşanan, sürdürülebilir ve özgün kentsel mekânlar.

İstanbul’da istihdamın durumu 1. gelişme ekseni kapsamında “Dönüşen İşgücü, Gelişen ve Artan İstihdam” öncelik alanı altında ele alınmıştır. Bu öncelik alanı ile İstanbul’da istihdamın artırılması, işsizliğin azaltılması, işgücü arz ve talebinin eşleştirilmesinin kolaylaştırılması, işgücünün değişen ekonomik yapıya paralel olarak dönüşümünün sağlanması amaçlanmaktadır.

İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile yürüteceğimiz DFD Projesi ile oluşturacağımız  “İstanbul’da İstihdam Trendleri Raporu” ile amacımız;

  • İstihdam açısından özellikle aktif olan, iş arayan veya halihazırda bir işte çalışan 15-34 yaş aralığındaki gençlere odaklanmak.
  • Eğitim durumu, yaş ve cinsiyet gibi kriterlere göre iş arama süreleri ve istihdam edilme durumlarını anlamak.
  • Eğitim aldıkları alanlarda istihdam edilme durumlarına yönelik  trendleri belirlemek, istihdam yapısı ve mesleki eğitim alanındaki ihtiyaçların doğru şekilde tesbit etmek.
  • Oluşturulacak raporun yaygınlaştırılması ile istihdam ve istihdama yönelik eğitim için çalışan birimlerin genel trendlere uygun iyileştirmeler ve planlamalar yapmaları için politika önerileri geliştirmek.

 

Proje kapsamında literatür taraması, 1400 adet  CATI – Bilgisayar Destekli Telefon Anketi, 2 yuvarlak masa toplantısı ve sonunda da bir Çalıştay gerçekleştirilecek. İNGEV, Çalışmanın sonuçlarını kitapçık olarak basıp, 200 kurumla paylaşacak ve ayrıca bir basın toplantısı ve TV programları ile medyada görünürlüğünü sağlayacak.

Düşük Gelirli Ev Kadınlarını İş ve Gelir Sahibi Yapma Projesi Tüm Hızıyla Devam Ediyor

İNGEV’in koordinasyonunda, özel sektörün önde gelen firmalarından biri ile Maltepe Belediyesi’nin değerli işbirliğinde, düşük gelirli ev kadınlarını iş ve gelir sahibi yapma projesi yürütüyoruz!

Peki bu proje hangi aşamalardan oluştu? Maltepe Belediyesi’nde yaşayan düşük gelirli 18 ev kadını, ev ziyaretleriyle seçildi. Maltepe Belediyesi’nin değerli katkıları ile Altıntepe Girişimcilik mutfağında, hijyen, yemek hazırlama ve pişirme odaklı eğitim, ev kadınlarına profesyonel eğitimciler tarafından verildi.  Aynı zamanda Maltepe Belediyesi’nde bulunan, projemize katılmak isteyen sosyal sorumluluk sahibi gönüllü restoranlar belirlendi.

Ev hanımlarımız, eğitim sonunda hak kazandıkları Halk Eğitim sertifikası ile anlaşmalı restoranlara evlerinden yemek yapıp satma imkanını bulacaklar.

Bu sayede Maltepeli ev hanımlarımız, evlerinde yemek pişirerek cep harçlıklarını çıkarabilecek ve hane halkı bütçelerine de katkıda bulunabilecekler.

Düşük-Gelirli-Ev-Kadınlarını-İş-ve-Gelir-Sahibi-Yapma-Projesi-1 Düşük-Gelirli-Ev-Kadınlarını-İş-ve-Gelir-Sahibi-Yapma-Projesi-2Düşük-Gelirli-Ev-Kadınlarını-İş-ve-Gelir-Sahibi-Yapma-Projesi-3Düşük-Gelirli-Ev-Kadınlarını-İş-ve-Gelir-Sahibi-Yapma-Projesi-4

İNGEV 2017-2018 Yol Haritası, Stratejik Yönetim Danışma Kurulu Toplantısında Belirlendi

İNGEV olarak 14 Nisan tarihinde Stratejik Yönetim Danışma Kurulu toplantımızı, Point Otel Barbaros’ta gerçekleştirdik. Toplantıya Vakıf Başkanı Vural Çakır, üyeler Necati Özkan, Prof. Dr. Fuat Keyman, Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu, Tonguç Çoban, N. Berk Çoker, Binnur Çakır, Renan Burduroğlu, Pelin Yusufi, Evren Doğanç, Ebru Arzu Çağdaş, Levent Özkula ve Doç. Dr. Murat Şeker katıldı.

Toplantıda İNGEV’in 2017-2018 yol haritası oluşturulurken, vakfın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da odaklanacağı gelir dağılımının iyileştirilmesi, işsizliğin azaltılması – yoksullukla mücadeleye katkı ve mülteci konuları derinlemesine tartışıldı.

Bu tartışmaya ek olarak vakfın genel durumu, olası stratejik ve odaklanabileceğimiz alanlar, 2018’de gerçekleştireceğimiz 2. ActHuman Zirvesi’nin içeriği, finansmanı ve ortaklıklar, son olarak da iletişim ağı geliştirme çalışmaları masaya yatırıldı.

Üyelere, İNGEV’in yürütmekte olduğu projeler üzerine detaylı bilgi verilirken, şu ana kadar verilen proje teklifleri ve geliştirilebilecek projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

İNGEV 2017-2018 Yol Haritası, Stratejik Yönetim Danışma Kurulu Toplantısında Belirlendi

 

10-11 Nisan Tarihlerinde KUSİF “Social Value Matters” Zirvesindeydik

10-11-Nisan-Tarihlerinde-KUSİF-Social-Value-Matters-zirvesindeydik-3İNGEV, 10-11 Nisan tarihlerinde Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu’nun düzenlediği “Social Value Matter” zirvesindeydi. İNGEV adına zirveye vakfın Stratejik Yönetim Danışma Kurulu üyeleri Binnur Çakır ve Berk Çoker katıldı. Zirvenin bu yılki mottosu “Sesi artır, değişime ilham ver, değeri maksimuma çıkar” oldu.  Sosyal etki üzerine çalışan Türk, yabancı birçok girişim ve sosyal etki konusuna ilgi duyan sivil toplum kuruluşu da zirvede hazır bulundu.

 

Vakfımız zirvenin ilk gününde “Sosyal etki ölçümlemesi için Türkiye’ye özgü model yaklaşımları” ve Dutch Association for Migration Research (DAMR) Başkanı Özge Bilgili’nin moderatörlüğünü yaptığı “Göçmen entegrasyon politikalarında etki değerlendirme” yuvarlak masalarına katıldı.

 

Zirvenin ikinci günü ise Taiwan Social Value Networks’ün başkanlığını yaptığı “Developing Social Impact Networks” yuvarlak masa toplantısı ile devam etti. İkinci gün öğleden sonra devam eden yuvarlak masa toplantılarında ise Marjinal Sosyal’in kurucu ortağı Işık Elpek’in yönetiminde “Sosyal Değer Yaratılmasında Marka Etkisi” üzerine tartışıldı. Bu oturumda markaların ekosistemde görevi nedir ve markalara neden güveniyoruz soruları enine boyuna masaya yatırıldı. Aynı zamanda, “sosyal etkisi” oldukça yüksek Türkiye’de uygulanmış birkaç proje de irdelendi.

 

İkinci günün son oturumu olan “Suriyeli mültecilerin Türkiye’deki iş gücü piyasasına erişebilmeleri için farklı paydaşlar nasıl harekete geçirilir?” UNDP temsilcisi Ozan Çakmak yönetti. Katılımcılar, mülteci istihdamı konusunda Özel Sektör-STK/ STK-Kamu/ Kamu-Özel Sektör arasındaki ilişkilerin nasıl geliştirilmesi gerektiği konusunda fikir alışverişinde bulundu.

10-11-Nisan-Tarihlerinde-KUSİF-Social-Value-Matters-zirvesindeydik-2 10-11-Nisan-Tarihlerinde-KUSİF-Social-Value-Matters-zirvesindeydik-3

Mülteci Hayatlar araştırması başladı…

19İNGEV ve IPSOS işbirliği ile mülteci hayatlar araştırması başladı. Araştırma, Türkiye’de kamplar dışında yaşayan Suriyeli mültecilerin yaşam koşullarını, genel tutumlarını ve tüketme davranışlarını düzenli olarak izlemeyi amaçlıyor. Mülteci konusu Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda da gündeminin baş maddelerinden birisi olacak. Mesele ortaya çıktığından bu yana kamu kuruluşlarının ayırdığı büyük kaynak ve çabaların yanısıra yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının da başlıca çalışması haline geldi.

Konuyu daha çok bazı yönleri ile inceleyen birçok çalışma yapıldı. İlgililerin kullanımına açık tek ve kapsayıcı bir araştırma ihtiyacı ise gittikçe arttı.  Bu sayede mültecilere yönelik sosyal politikaların geliştirilmesi için sağlam bir zemin oluşturulacak. Aynı şekilde artık Türkiye gündelik yaşamının bir parçası haline gelmiş bu kesimin tüketim davranışlarının, finansal, dijital ve medya sistemleri ile ilişkilerinin de doğru anlaşılması mümkün olacak.

İNGEV ve IPSOS işbirliği ile yapılan mülteci yaşamlar araştırması bütüncül bir yaklaşımla konuyu periyodik olarak izleyecek. Böylece mülteci konusunda araştırmaya ayrılan kaynakların daha verimli kullanılması sağlanırken, gelişmeler ve uygulanan aktivitelerin sosyal etkisi de sistematik bir şekilde ölçülebilecek. Araştırmanın saha çalışması geniş bir örneklemle yürütülüyor. Birinci dönem sonuçları Haziran ayı başında tamamen kullanıma açık olacak.

 

İletişim için: Ebru Arzu Çağdaş (ebruarzucagdas@gmail.com / 0216 540 50 21)

 

http://www.ingev.org

“Sur’da Yaşanan Olayların Kent Ekonomisine Etkilerinin Analizi” Sonuç Bildirgesi Açıklandı

Sur'da-Yaşanan-Olayların-Kent-Ekonomisine-Etkilerinin-Analizi-Sonuç-Bildirgesi-Açıklandı

İNGEV (İnsani Gelişme Vakfı) ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi işbirliğinde bin işletme ve 200 çalışanla yapılan saha çalışmasının ardından hazırlanan analiz raporu basın açıklamasıyla kamuoyu ile paylaşıldı. Kalkınma Bakanlığı, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ve İstanbul Politikalar Merkezi’nin ortaklaşa yürüttüğü “Sur’da Yaşanan Olayların Kent Ekonomisine Etkilerinin Analizi” projesinin sonuç bildirgesi basında da büyük ilgi gördü.

Programa, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Fuat Keyman, DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet SAYAR, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan MARAL, İNGEV Uzmanı Aysen Ataseven katıldı.

Açılış konuşmasını yapan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sayar, “Saha çalışmamızın amacı Sur içinde yaşanan olaylardan sonra Sur ve bir bütün kentte gelişen ekonomik sorunları tespit etmekti, bu şekilde kente dair geliştirilecek ekonomi politikaları için yerelden mevcut durumu gösteren veriler oluşturmaktı. Saha çalışması kapsamında odamıza kayıtlı Sur’da 293, Diyarbakır genelinde 709 işletme ile bire bir görüşmeler yapıldı.” dedi

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Fuat Keyman, “Sur ilçesinden başlayarak bu çalışmayı yapmaya karar verdik. Bir normalleşmeye gidilecekse bunun en önemli koşularından biri ekonomiyi tekrardan canlandırmak, ekonomik sorunlara çözüm olabilecek politikalar üretmektir.”  ifadelerini kullandı.

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral da “Bu çıkan veriler doğrultusunda istihdam açığı, kalifiye personel açığı varsa onu gidermek yine esnafın sanayicilerin talepleri varsa onları yerine getirme adına ilgili aktörlerle işbirliği içerisinde çalışacağız.” diye konuştu.

Programda İNGEV uzmanı Aysen Ataseven de saha araştırmasını detaylı anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

Hazırlanan raporda şu ifadelere yer verildi:

  • Sur içinde faaliyet gösteren işletmelerin, yarıdan fazlası 1-5 çalışanlı yüzde 56’sı küçük işletmeler olduğu belirtildi. Bu işletmelerin 2015-2016 yılları arasında etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla yüzde 25 ciro kaybı yaşadığı tespit edildiği buna paralel olarak Sur olaylarında sonra ortalama çalışan sayılarında yüzde 43 azalma yaşandığına dikkat çekildi.

Raporda bir başka detayda Sur içindeki açık işletmelerin yaklaşık 5’te biri yüzde 19’u kapsayan ya da taşınan işletmelerin yüzde 20’si Sur’da yaşanan olaylar sırasında fiziksel hasar gördüğü ve Sur içinde oluşan maddi hasarın toplam 5 milyon TL’nin üzerinde olduğunu kaydedildi.

Araştırma Raporu için Lütfen Tıklayınız

ingev2 ingev