Düşük Gelirli Ev Kadınlarını İş ve Gelir Sahibi Yapma Projesi Tüm Hızıyla Devam Ediyor

İNGEV’in koordinasyonunda, özel sektörün önde gelen firmalarından biri ile Maltepe Belediyesi’nin değerli işbirliğinde, düşük gelirli ev kadınlarını iş ve gelir sahibi yapma projesi yürütüyoruz!

Peki bu proje hangi aşamalardan oluştu? Maltepe Belediyesi’nde yaşayan düşük gelirli 18 ev kadını, ev ziyaretleriyle seçildi. Maltepe Belediyesi’nin değerli katkıları ile Altıntepe Girişimcilik mutfağında, hijyen, yemek hazırlama ve pişirme odaklı eğitim, ev kadınlarına profesyonel eğitimciler tarafından verildi.  Aynı zamanda Maltepe Belediyesi’nde bulunan, projemize katılmak isteyen sosyal sorumluluk sahibi gönüllü restoranlar belirlendi.

Ev hanımlarımız, eğitim sonunda hak kazandıkları Halk Eğitim sertifikası ile anlaşmalı restoranlara evlerinden yemek yapıp satma imkanını bulacaklar.

Bu sayede Maltepeli ev hanımlarımız, evlerinde yemek pişirerek cep harçlıklarını çıkarabilecek ve hane halkı bütçelerine de katkıda bulunabilecekler.

Düşük-Gelirli-Ev-Kadınlarını-İş-ve-Gelir-Sahibi-Yapma-Projesi-1 Düşük-Gelirli-Ev-Kadınlarını-İş-ve-Gelir-Sahibi-Yapma-Projesi-2Düşük-Gelirli-Ev-Kadınlarını-İş-ve-Gelir-Sahibi-Yapma-Projesi-3Düşük-Gelirli-Ev-Kadınlarını-İş-ve-Gelir-Sahibi-Yapma-Projesi-4

İNGEV 2017-2018 Yol Haritası, Stratejik Yönetim Danışma Kurulu Toplantısında Belirlendi

İNGEV olarak 14 Nisan tarihinde Stratejik Yönetim Danışma Kurulu toplantımızı, Point Otel Barbaros’ta gerçekleştirdik. Toplantıya Vakıf Başkanı Vural Çakır, üyeler Necati Özkan, Prof. Dr. Fuat Keyman, Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu, Tonguç Çoban, N. Berk Çoker, Binnur Çakır, Renan Burduroğlu, Pelin Yusufi, Evren Doğanç, Ebru Arzu Çağdaş, Levent Özkula ve Doç. Dr. Murat Şeker katıldı.

Toplantıda İNGEV’in 2017-2018 yol haritası oluşturulurken, vakfın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da odaklanacağı gelir dağılımının iyileştirilmesi, işsizliğin azaltılması – yoksullukla mücadeleye katkı ve mülteci konuları derinlemesine tartışıldı.

Bu tartışmaya ek olarak vakfın genel durumu, olası stratejik ve odaklanabileceğimiz alanlar, 2018’de gerçekleştireceğimiz 2. ActHuman Zirvesi’nin içeriği, finansmanı ve ortaklıklar, son olarak da iletişim ağı geliştirme çalışmaları masaya yatırıldı.

Üyelere, İNGEV’in yürütmekte olduğu projeler üzerine detaylı bilgi verilirken, şu ana kadar verilen proje teklifleri ve geliştirilebilecek projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

İNGEV 2017-2018 Yol Haritası, Stratejik Yönetim Danışma Kurulu Toplantısında Belirlendi

 

10-11 Nisan Tarihlerinde KUSİF “Social Value Matters” Zirvesindeydik

10-11-Nisan-Tarihlerinde-KUSİF-Social-Value-Matters-zirvesindeydik-3İNGEV, 10-11 Nisan tarihlerinde Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu’nun düzenlediği “Social Value Matter” zirvesindeydi. İNGEV adına zirveye vakfın Stratejik Yönetim Danışma Kurulu üyeleri Binnur Çakır ve Berk Çoker katıldı. Zirvenin bu yılki mottosu “Sesi artır, değişime ilham ver, değeri maksimuma çıkar” oldu.  Sosyal etki üzerine çalışan Türk, yabancı birçok girişim ve sosyal etki konusuna ilgi duyan sivil toplum kuruluşu da zirvede hazır bulundu.

 

Vakfımız zirvenin ilk gününde “Sosyal etki ölçümlemesi için Türkiye’ye özgü model yaklaşımları” ve Dutch Association for Migration Research (DAMR) Başkanı Özge Bilgili’nin moderatörlüğünü yaptığı “Göçmen entegrasyon politikalarında etki değerlendirme” yuvarlak masalarına katıldı.

 

Zirvenin ikinci günü ise Taiwan Social Value Networks’ün başkanlığını yaptığı “Developing Social Impact Networks” yuvarlak masa toplantısı ile devam etti. İkinci gün öğleden sonra devam eden yuvarlak masa toplantılarında ise Marjinal Sosyal’in kurucu ortağı Işık Elpek’in yönetiminde “Sosyal Değer Yaratılmasında Marka Etkisi” üzerine tartışıldı. Bu oturumda markaların ekosistemde görevi nedir ve markalara neden güveniyoruz soruları enine boyuna masaya yatırıldı. Aynı zamanda, “sosyal etkisi” oldukça yüksek Türkiye’de uygulanmış birkaç proje de irdelendi.

 

İkinci günün son oturumu olan “Suriyeli mültecilerin Türkiye’deki iş gücü piyasasına erişebilmeleri için farklı paydaşlar nasıl harekete geçirilir?” UNDP temsilcisi Ozan Çakmak yönetti. Katılımcılar, mülteci istihdamı konusunda Özel Sektör-STK/ STK-Kamu/ Kamu-Özel Sektör arasındaki ilişkilerin nasıl geliştirilmesi gerektiği konusunda fikir alışverişinde bulundu.

10-11-Nisan-Tarihlerinde-KUSİF-Social-Value-Matters-zirvesindeydik-2 10-11-Nisan-Tarihlerinde-KUSİF-Social-Value-Matters-zirvesindeydik-3

Mülteci Hayatlar araştırması başladı…

19İNGEV ve IPSOS işbirliği ile mülteci hayatlar araştırması başladı. Araştırma, Türkiye’de kamplar dışında yaşayan Suriyeli mültecilerin yaşam koşullarını, genel tutumlarını ve tüketme davranışlarını düzenli olarak izlemeyi amaçlıyor. Mülteci konusu Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda da gündeminin baş maddelerinden birisi olacak. Mesele ortaya çıktığından bu yana kamu kuruluşlarının ayırdığı büyük kaynak ve çabaların yanısıra yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının da başlıca çalışması haline geldi.

Konuyu daha çok bazı yönleri ile inceleyen birçok çalışma yapıldı. İlgililerin kullanımına açık tek ve kapsayıcı bir araştırma ihtiyacı ise gittikçe arttı.  Bu sayede mültecilere yönelik sosyal politikaların geliştirilmesi için sağlam bir zemin oluşturulacak. Aynı şekilde artık Türkiye gündelik yaşamının bir parçası haline gelmiş bu kesimin tüketim davranışlarının, finansal, dijital ve medya sistemleri ile ilişkilerinin de doğru anlaşılması mümkün olacak.

İNGEV ve IPSOS işbirliği ile yapılan mülteci yaşamlar araştırması bütüncül bir yaklaşımla konuyu periyodik olarak izleyecek. Böylece mülteci konusunda araştırmaya ayrılan kaynakların daha verimli kullanılması sağlanırken, gelişmeler ve uygulanan aktivitelerin sosyal etkisi de sistematik bir şekilde ölçülebilecek. Araştırmanın saha çalışması geniş bir örneklemle yürütülüyor. Birinci dönem sonuçları Haziran ayı başında tamamen kullanıma açık olacak.

 

İletişim için: Ebru Arzu Çağdaş (ebruarzucagdas@gmail.com / 0216 540 50 21)

 

http://www.ingev.org

“Sur’da Yaşanan Olayların Kent Ekonomisine Etkilerinin Analizi” Sonuç Bildirgesi Açıklandı

Sur'da-Yaşanan-Olayların-Kent-Ekonomisine-Etkilerinin-Analizi-Sonuç-Bildirgesi-Açıklandı

İNGEV (İnsani Gelişme Vakfı) ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi işbirliğinde bin işletme ve 200 çalışanla yapılan saha çalışmasının ardından hazırlanan analiz raporu basın açıklamasıyla kamuoyu ile paylaşıldı. Kalkınma Bakanlığı, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ve İstanbul Politikalar Merkezi’nin ortaklaşa yürüttüğü “Sur’da Yaşanan Olayların Kent Ekonomisine Etkilerinin Analizi” projesinin sonuç bildirgesi basında da büyük ilgi gördü.

Programa, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Fuat Keyman, DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet SAYAR, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan MARAL, İNGEV Uzmanı Aysen Ataseven katıldı.

Açılış konuşmasını yapan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sayar, “Saha çalışmamızın amacı Sur içinde yaşanan olaylardan sonra Sur ve bir bütün kentte gelişen ekonomik sorunları tespit etmekti, bu şekilde kente dair geliştirilecek ekonomi politikaları için yerelden mevcut durumu gösteren veriler oluşturmaktı. Saha çalışması kapsamında odamıza kayıtlı Sur’da 293, Diyarbakır genelinde 709 işletme ile bire bir görüşmeler yapıldı.” dedi

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Fuat Keyman, “Sur ilçesinden başlayarak bu çalışmayı yapmaya karar verdik. Bir normalleşmeye gidilecekse bunun en önemli koşularından biri ekonomiyi tekrardan canlandırmak, ekonomik sorunlara çözüm olabilecek politikalar üretmektir.”  ifadelerini kullandı.

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral da “Bu çıkan veriler doğrultusunda istihdam açığı, kalifiye personel açığı varsa onu gidermek yine esnafın sanayicilerin talepleri varsa onları yerine getirme adına ilgili aktörlerle işbirliği içerisinde çalışacağız.” diye konuştu.

Programda İNGEV uzmanı Aysen Ataseven de saha araştırmasını detaylı anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

Hazırlanan raporda şu ifadelere yer verildi:

  • Sur içinde faaliyet gösteren işletmelerin, yarıdan fazlası 1-5 çalışanlı yüzde 56’sı küçük işletmeler olduğu belirtildi. Bu işletmelerin 2015-2016 yılları arasında etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla yüzde 25 ciro kaybı yaşadığı tespit edildiği buna paralel olarak Sur olaylarında sonra ortalama çalışan sayılarında yüzde 43 azalma yaşandığına dikkat çekildi.

Raporda bir başka detayda Sur içindeki açık işletmelerin yaklaşık 5’te biri yüzde 19’u kapsayan ya da taşınan işletmelerin yüzde 20’si Sur’da yaşanan olaylar sırasında fiziksel hasar gördüğü ve Sur içinde oluşan maddi hasarın toplam 5 milyon TL’nin üzerinde olduğunu kaydedildi.

Araştırma Raporu için Lütfen Tıklayınız

ingev2 ingev

Act*Human Yoğun Bir İlgi İle Gerçekleşti…

 

 

Act*Human İnsani Gelişme Zirvesi, 600 kişinin katılımı ile Swissotel’de gerçekleştirildi. Başak Şengül’ün moderatörlüğünü üstlendiği Zirve’nin konuşmacıları yoğun ilgi gördü. Zirve,  İNGEV Başkanı Vural Çakır’ın konuşması ile açıldı. 

The Coca Cola Company Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Muhtar Kent “Gelecek: Sosyal Şirket” hakkında önemli paylaşımlarda bulunurken, 21. Yüzyılın en sıra dışı kitaplarından biri olan SAPIENS ve HOMO DEUS’un yazarı Prof. Yuval Noah Harari, yarının kısa tarihini özetleyerek, insanlığı bekleyen gelecek hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Harari, “21. Yüzyılın Yeni Zorlukları”ndan bahsederken, vizyoner konuşması ile katılımcılardan büyük beğeni topladı. 

The Economist’in ileri teknoloji içerikli kültür eki 1843’ün Genel Yayın Yönetmeni Emma Duncan “İnsani Gelişmeyi Şekillendirmede Şirketler” hakkında konuştu. 21. yüzyılın en önemli ekonomi düşünürlerinden biri olan Duncan konuşmasında şirketin insani gelişmenin şekillenmesindeki önemine değindi. UNDP Özel Sektör Direktörü Marcos Neto ise “İş Dünyası ile Sürdürülebilir Kalkınma” hususunda bilgilendirme yaparken, UNDP’nin 2030 yılına kadar 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinin gerçekleştirilmesinde attığı adımlardan bahsetti. 

İNGEV Başkanı Vural Çakır ve İGE – İ Proje Koordinatörü Doç. Dr. Murat Şeker, “İnsani Gelişme Endeksi – İlçeler” ve “İnsani Gelişme Endeksi- Kamuoyu Algısı” başlıklarında bilimsel verilerle önemli paylaşımlarda bulundular.

Act*Human Zirvesi’nin kilometre taşlarından biri de “Mülteci Ressamlar ve Çocuklar” resim sergisi oldu. “Mutluluk, Özgürlük ve Karşılaşma” temaları üzerinden yapılan eserler, konferans boyunca sergilendi. Sultangazi Bahattin Yıldız Anadolu Lisesi’nde, toplam altı geçici Eğitim Merkezi’nden gelen öğrencilere proje danışmanlığı ve koordinatörlüğünü ünlü ressam İsmail Acar yaptı.

Act*Human Zirvesi’nde etkin sivil toplum kuruluşları ile şirketlerin birbirlerini daha iyi tanımasını sağlayacak bir özel sektör-sivil toplum buluşması sağlandı. Bunun için on yedi farklı sivil toplum kuruluşundan oluşan bir mini-fuar düzenlendi. Bu kuruluşlar salona canlı bağlanarak kendilerini izleyicilere tanıttılar. 

Act*Human Zirvesi’nin sonunda İNGEV’in yürüttüğü İnsani Gelişme Endeksi – İlçeler araştırmasında dereceye giren belediyeler ödüllerini İNGEV Başkanı Vural Çakır’dan aldılar.  

 

vural çakır

başak şengül

emma duncanmarcos neto

murat şeker

ismail acarvural-çakır-igei

İGE-İ Sonuçları Belli Oldu

İlçelerin İnsani Gelişme Aşamaları Açıklandı…
İnsani Gelişme Endeksi –İlçeler (İGE-İ) Raporu tamamlandı

İngev tarafından yapılan insani Gelişme Endeksi –İlçeler (İGE-İ) sonuçları belli oldu. Buna göre çok yüksek insani gelişme anlamına gelen Yeşil bölgede sırası ile şu ilçeler yer alıyor.

Act-Human-Insani-Gelisme-Zirvesi-Basin-Bulteni---Ingev-1

 

İNGEV Başkanı Vural Çakır’ın değerlendirmesi şöyle;
“çok değerli bir ekip tarafından yürütülen bu çalışma ile ilçelerimizin performanslarını nesnel olarak ölçen bir sistem geliştiriyoruz. Daha önemlisi, hangi alanlarda nasıl yatırımlarla daha yüksek gelişmişlik seviyesine ulaşılabilir şeklinde geleceğe yönelik bir destek sağlamak amacındayız. Böylece yönetsel kılavuz olabilecek bir çerçeve de olacak. Yerel yönetimlerle birlikte çalışarak en aksiyon alınabilir noktalarda ilerleme kaydedilebileceğini umuyoruz”
İGE-İ olarak adlandırılan İnsani Gelişme Endeksi – İlçeler araştırması, Türkiye’de 30 büyükşehir il sınırı içinde yer alan en yüksek nüfusa sahip 150 ilçeyi kapsadı. İlçe düzeyinde sosyal, ekonomik ve çevresel faktörlere yönelik bileşenlerden oluşan İGE-İ, yönetişim, sosyal kapsama, ekonomik durum, eğitim, sağlık, sosyal yaşam, çevre ve ulaşım başlıkları altında toplam 50 göstergeyi içerdi. Göstergeler arasında istatistiki verilerin dışında, belediyelerin faaliyet raporları, kurumsal internet siteleri, sosyal ağ paylaşımları ve “gizli müşteri” yöntemi ile elde edilen veriler de kullanıldı.

Araştırmayı yürüten İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Murat ŞEKER, “bu yıl ilki açıklanan İGE-İ’nin yıllar itibariyle tekrarlanmasıyla ilçelerdeki insani gelişmenin izlenmesinin sağlanacağı; bu bağlamda yerel yönetimlerin faydalanabileceği önemli bir veritabanının oluşturulacağını ifade etti”. İnsani gelişmenin yerel düzeyde yapılacak eylem planlarıyla yükseltilmesini, özellikle belediyelerin bu alandaki faaliyetlerini yoğunlaştırmalarına ve etkinleştirmelerine bağlayan Doç. Dr. Murat ŞEKER, “yerel yönetimlerin yaptıkları etkinlikler ve harcadıkları bütçenin merkezine insani gelişmeyi koydukları ölçüde, hizmet ettiği bölge insanının gelişimine katkıda bulunacağını “söyledi.

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’nin en büyük ilçeleri olarak düşünülebilecek 150 ilçe genel olarak değerlendirildiğinde orta düzeyde insani gelişmenin olduğu tespit edildi. Analiz kapsamındaki 150 ilçe arasında Ankara’dan Çankaya, Yenimahalle ve Keçiören, İstanbul’dan Kadıköy, Beşiktaş, Beyoğlu, Bakırköy, Şişli, Fatih, Ataşehir ve Üsküdar, Antalya’dan Muratpaşa ve Konyaaltı, Eskişehir’den Odunpazarı ve Tepebaşı, Bursa’dan Nilüfer ve Osmangazi, Kocaeli’den ise İzmit ilçeleri en yüksek insani gelişmenin tespit edildiği ilçeler olarak sıralandı.

Act-Human-Insani-Gelisme-Zirvesi-Basin-Bulteni---Ingev-2

 

 

İGE –İ Kategori Sonuçları da Belli Oldu

Araştırma ana endeksin yanısıra 7 kategoride de de sonuçları belirledi. Bu kategoriler Yönetişim performasını,sosyal kapsamayı,ekonomik durumu,sağlık hizmetlerini,sosyal yaşamı ve çevresel performansı kapsıyor. Buna göre ilk 5 de yer alan belediyeler sırası ile aşağıdaki tabloda yer alıyor.

İGE –İ Kategori Sonuçları da Belli Oldu

İletişim için Berk Çoker ve Binnur Çakır.0216 54050 21

http://www.ingev.org

İNGEV Hakkında: Ülkemizdeki insani gelişmeyi desteklemek üzere kurulmuş olan İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV); öncelikle yoksullukla mücadele ve gelir dağılımının iyileşmesi konularına odaklanır. Amacına uygun olarak karar vericilere yardımcı olacak analizler ve sosyal politika önerileri yapar. İNGEV aynı zamanda ilgili kamu kuruluşları, yerel yönetimler, uluslararası kuruluşlar, üniversiteler ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği yaparak, içinde yer alacağı uygulama projeleri geliştirir. İşbirliğine, dayanışmaya, ortak akla ve üretime inanan İNGEV’in faaliyetlerinde ana değeri samimiyettir. İNGEV yaptığı iyi işlerle alanında hem ülkemizde hem de dünyada referans kabul edilmeyi hedefliyor. Vakfın kuruluşuna öncülük yapan Vural Çakır aynı zamanda Vakıf Başkanlığını da üstlenmiştir. İNGEV’in Stratejik Yönetim Danışma Kurulu’nda ise alanında çok başarılı işler yapmış olan ülkemizin çok önemli uzmanları yer alıyor: Osman Saffet Arolat, Ferhat Boratav, Ebru Arzu Çağdaş, Vural Çakır, Tonguç Çoban, Nuri Berk Çoker, Evren Doğanç, Elif Dürüst, Ziya Hakan Ergin, Dehşan Ertürk, Arkın Eyvazoğlu, Hüseyin Güner, Fuat Keyman, Steve Kretschmer, Halil Nalçaoğlu, Necati Özkan, Hasan Yalçın, Taylan Yıldız, Binnur Çakır, Renan Burduroğlu, Levent Özkula.

 

İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler(İGE-İ) haberini indirmek için tıklayınız…

İNGEV “Türkiye’de Yaşlı Bakım Hizmetlerinin Proaktif Yönü” Çalışmasını Tamamladı

türkiyede-yaşlı-bakım-hizmetlerinin-proaktif-yönü

Türkiye’de Yaşlı Bakım Hizmetlerinin Proaktif Yönü ve Mali Yükü Analiz Etüt Araştırmasını tamamladı.

Yakın gelecekte gündemize gelecek sosyal konulardan biri de yaşlılık… Nüfus projeksiyonlar  2023 yılında Türkiye’de  her 10 kişiden birinin, 2050’de her 4 kişiden birinin, 2075’de ise her 3 kişiden yaşlı olacağını gösteriyor. Türkiye’nin yaşlı bakım hizmetlerinin finansal planlaması ve Türkiye koşullarına uygun bakım modellerini geliştirmek için çok az zamanımız var.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı için yapılan çalışma ile 2023 yılına kadar Türkiye’de yaşlı nüfusun büyüklüğü ve bakım hizmetlerinin maliyeti ne olacak, yaşlı bakım hizmetlerini geliştirmek için neler yapabiliriz sorularına yanıt bulmaya çalıştık. Çalışmanın Türkçe ve İngilizce özetine aşağıda, raporun tamamına http://ailetoplum.aile.gov.tr/yayinlar/indirilebilir-yayinlar/bilim-serisi adresinden ulaşabilirsiniz.

Araştırma Özeti

Çalışma 2016 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı için yapılmıştır. Çalışmada Türkiye’deki yaşlı nüfusun büyüklüğünün coğrafi bölgelere göre dağılımının belirlenmesi ve halihazırda ASPB’nin yaşlılara sunduğu bakım hizmetlerinin gelecekte yaratacağı mali yükün tahmin edilmesi amaçlanmıştır.

Çalışma kapsamında ilk olarak dünyada ve Türkiye’de yaşlı nüfusun tarihsel gelişimi ve bakım modelleri incelenmiş ardından TÜİK nüfus projeksiyonu verileri kullanılarak farklı sosyal hizmet modelleri için altyapı ve işletme maliyetleri tahmin edilmiştir. Son bölümde ise mevcut bakım hizmetlerinin bugünkü durumu, iyileştirilmesi için öneriler ve yaşlı bakım hizmeti konusunda alternatif hizmet önerileri ele alınmıştır.

Nüfus projeksiyonları Türkiye’de 2023 yılında her 10 kişiden birinin, 2050’de  her 4 kişiden birinin, 2075’de ise her 3 kişiden birinin yaşlı nüfus içinde olacağını tahmin etmektedir. Ortalama yaşam süresindeki artış gelecek yıllarda en yaşlı olarak tanımlanan (85 yaş ve üzeri) nüfusun da artmasına yol açacaktır. Yaşlı nüfus içinde ortalama yaşam süresinin artması  ile zaman içinde kurumsal bakım  ihtiyacı duyacak grup büyürken sağlık harcamaları da artacaktır. Türkiye ve gelişmiş ülkelerin yaşlanma hızı karşılaştırıldığında Türkiye’nin yaşlanmanın finansal yükünü ve bakım hizmetlerini planlamak için oldukça sınırlı zamanı olduğu açıktır.

Türkiye’de kamu kaynaklı yaşlı bakım hizmetleri nakit yardım ve sınırlı sayıda yaşlıyı kapsayan kurumsal bakım hizmetlerinden oluşmaktadır. 2015 itibariyle 9,5 milyon yaşlının sadece %1,7’si kamu kaynaklı bir tür bakım hizmeti almıştır.

Kamu kaynaklı bakım hizmetlerinin mali yükünü 2023 yılına kadar tahmin etmek için üç senaryo geliştirilmiştir. Birinci senaryoda kamu kaynaklı kurusal bakım hizmet talebinin bugün ile aynı seviyede olacağı, ikinci senaryoda talebin 21 OECD ülkesinde kurumsal bakım hizmeti alan yaşlı nüfus oranına ulaşacağı, üçüncü senaryoda ise TAYA 2011 araştırmasında yaşlılık döneminde kurumsal bakım hizmeti almak istediğini beyan edenlenlerin oranı temel alınmıştır. Üç senaryo da bakım hizmet modelleri aynı kaldığı durumda gelecek talebi karşılamanın çok zor, talep karşılansa bile operasyonel ve altyapı maliyetlerinin çok yüksek olacağını göstermektedir.

Bu durum Türkiye’de sosyal hizmetlerin yeniden yapılandırılmasına ve yeni bakım modellerinin sisteme alınmasına yönelik acil düzenleme ihtiyacını göstermektedir. Çalışmada  yaşlı bakım hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik öneriler dört başlıkta toplanmıştır;  yaşlı bakım  hizmetlerine ihtiyaç duyan kitlenin sisteme kolay erişimi, bakım  hizmet sunum ve sorumlulukların yerel ve merkezi yönetimler tarafından paylaşılması, yaşlılara yönelik sağlık ve sosyal bakım hizmetlerinde bütüncül yaklaşım, bakım hizmet modellerinin çeşitlendirilmesi, özellikle evde bakım hizmet modelinin geliştirilmesi.

2023 gündemi, yaşlılar ve mülteciler olacak

Yoksulluk, işsizlik, adaletsiz gelir dağılımı… Bunlar, dünyanın çok büyük bir bölümü kadar Türkiye’nin de belli başlı sorunları. İnsani Gelişim Vakfı (İNGEV), yaklaşık bir yıl önce, tam da bu nedenle, insani gelişimi desteklemek ve topluma daha iyi hayat standartlarına ulaşmanın yolunu göstermek amacıyla kuruldu. Suriyeli sığınmacıların durumunu da araştırdılar, en iyi hizmeti veren belediyeleri de…  

Daha fazla bilgi için…

Ekonomist – İNGEV’de dokuz ayda hangi çalışmalar yapıldı?

İNGEV’de dokuz ayda hangi çalışmalar yapıldı?

İnsani Gelişme Vakfı’nın (İNGEV) kuruluşuna öncülük eden Vural Çakır, dokuz ayda pek çok çalışmanın başlatıldığını söylüyor. Çakır, 150 ilçeyi insani gelişme açısından sıralayacak bir araştırmayı bitirmek üzere olduklarını belirtiyor. Vural Çakır, İnsani Gelişme Endeksi – Kamuoyu (İGE-K) adını taşıyan bir araştırma daha yürüttüklerini de anlatıyor.

Hisselerin tamamını Ipsos’a satmasının ardından profesyonel yöneticilik görevinden de ayrılan araştırma sektörünün önemli isimlerinden Vural Çakır’ın yeni dönemde kuruluşuna öncülük yaptığını İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) ile ilgileneceğini daha önce yazmıştım.Vakıf kurulalı neredeyse dokuz ay oldu. Peki İNGEV bünyesinde bu süre zarfında ne gibi çalışmalara imza atıldı?

İşte bunu konuşmak üzere önceki hafta Vural Çakır ile bir araya geldik. Çakır, öncelikle, ilgili kamu kuruluşları, yerel yönetimler, uluslar arası kuruluşlar, üniversiteler ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği yaparak, ülkemizde insani gelişme konusunda ana bilgi ve başvuru kaynaklarından biri olmak istediklerini söylüyor. Araştırmalar ve raporlar yoluyla politika yapıcılara yol gösterici görüş ve öneri sunma, yenilikçi uygulama projeleriyle insani gelişmeyi destekleme hedefleri olduğunun da altını çizen Çakır, bu konuda ilk olarak Dünya İnsani Zirvesi için “Genç Mülteciler Raporu”  hazırladıklarını anlatıyor.

Vural Çakır, su anda 150 ilçeyi insani gelişme açısından sıralayacakları bir araştırma üzerinde çalıştıklarını belirtiyor. Çakır, ayrıca İnsani Gelişme Endeksi Kamuoyu adını taşıyan bir araştırmayı da yürüttüklerini dile getiriyor.

Bu araştırmaların sonuçları, İNGEV’in 25 Ocak’ta ilkini yapacağı “Daha Fazla İnsan” (Act Human) başlıklı bir konferansta açıklanacak. Vural Çakır, “Hayvanlardan Tanrılara: Sapiens” adlı uluslararası  “ bestseller” kitabın yazarı Yuval Noah Harari ve Muhtar Kent gibi konuşmacıların yer alacağı bu konferansı önümüzdeki yıllarda bir festivale çevirmek istediklerini de belirtiyor.

ekonomist-ingev-dokuz-ayda-neler-yapti