İNGEV, İSTKA’nın Düzenlediği Tanıtım Toplantısında “İstanbul’da İstihdam-Eğitim İlişkisi” Araştırmasının Bulgularını Kamuoyuyla Paylaştı

İstanbul bölgesinin sosyo-ekonomik gelişme eğilimlerini ve potansiyelini ortaya koyan 2014-2023 İstanbul Bölge Planı’nın işaret ettiği öncelik alanlarından olan istihdam konusunda İSTKA (İstanbul Kalkınma Ajansı) desteği ile tamamlanan İNGEV “İstanbul’da İstihdam-Eğitim İlişkisi” ve İTÜ-Marmara Üniversitesi ortak çalışması “İstanbul’da İstihdam Eğilimlerinin Belirlenmesi” araştırma raporları, İstanbul Sanayi Odası’nda tanıtıldı.

 

Araştırma sonuçlarına ait bulguların paylaşıldığı tanıtım toplantısının açılış konuşmalarını İstanbul Sanayi Odası Genel Sekreter Vekili Haktan Akın ile İSTKA Genel Sekreteri Özgül Özkan Yavuz yaptı. İSTKA Uzmanı Dr. Neşe Türkseven’in 2014-2023 “İstanbul Bölge Planında İstihdam Stratejileri”

başlıklı sunumunun ardından araştırma rapor sunumlarına geçildi.

 

İNGEV’in hazırladığı istihdam araştırmasının sunumunu İNGEV Danışma Kurulu Üyesi Renan Burduroğlu gerçekleştirdi. Araştırmanın bulguları üzerine yaptığı sunumda istihdamda kadının rolüne parmak basan Burduroğlu, “Kadınların iş gücüne katılımı çok önemli, eğitim arttıkça iş gücüne katılım artıyor.” Şeklinde konuştu.

 

Diğer bir istihdam araştırması olan “İstanbul’da İstihdam Trendlerinin Belirlenmesi”nin bulgularını, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İlker Akgün ile İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden Doç. Dr.

Aliye Ahu Akgün sundu.

 

İstihdam Araştırmaları Tanıtım Toplantısı, proje yürütücülerinin katıldığı soru-cevap kısmı ile sona erdi.

İSTKA-Tanıtım-Toplantısı-2 İSTKA-Tanıtım-Toplantısı-4 İSTKA-Tanıtım-Toplantısı-5 İSTKA-Tanıtım-Toplantısı-6 İSTKA-Tanıtım-Toplantısı-7 İSTKA-Tanıtım-Toplantısı-1

8 bini aşkın Suriyeli şirket 100 bin kişiye istihdam sağlıyor

İNGEV Başlanı Vural Çakır - Anadolu Ajans Ropörtajı

İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) Kurucu Başkanı Vural Çakır, Türkiye’de yabancı sermaye statüsü ile kurulan 8 bin 100 Suriyeli şirket bulunduğunu, bu şirketlerin toplam istihdamının 100 bin kişiye yaklaştığını bildirdi.

Vural Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye meselesinde stratejik bir plan yapılması gerektiğini belirterek, Suriye krizinin başında birçok sığınmacının Türkiye’ye geldiğini, Türkiye’nin çok büyük kaynak ayırarak insani yardım yaptığını ancak Suriye’deki politik belirsizlik ve savaş halinin devam etmesinden dolayı sığınmacıların Türkiye’de kalış süresinin uzadığını anlattı.

Çakır, “Tarihteki benzer örneklere bakıldığında, normalde sınır kamplarında kalanlar belirli bir süre sonra ülkelerine geri dönüyorlar. Fakat süre bir yılı geçtiğinde ve sığınmacılar ülke içlerine dağıldığında geri dönüşler zorlaşıyor.” diye konuştu.

Türkiye’nin bir yandan kısa vadeli insani sorunları çözmek zorunda olduğunu, diğer yandan Suriyelilerin Türkçe dil eğitimi, kültürel entegrasyonu ve iş dünyasına adapte olmaları gibi uzun vadeli stratejik meseleleri ile karşı karşıya bulunduğunu vurgulayan Çakır, sığınmacıların hala hangi aşamalardan geçerek belli bir statü alacaklarının belli olmadığını söyledi.

“Suriyeliler, Türkiye’nin Arapça konuşulan ülkelere açılımında önemli rol oynayabilir”

Vural Çakır, Türkiye’deki Suriyeli nüfusun sadece yüzde 5’inin kamplarda kaldığını, yüzde 95’inin çeşitli kentlere yayılarak günlük hayatın bir parçası haline geldiğini, Suriyelilerin aşama aşama kendi işlerini kurmaya başladığını ifade ederek, Almanlardan sonra Türkiye’de en çok şirket kuranların Suriyeliler olduğunu bildirdi.

Çakır, “Türkiye’de yabancı sermaye statüsü ile kurulan 8 bin 100 Suriyeli şirket var. Bu şirketler ortalama 50 bin dolarlık sermaye ile kuruldular. Yatırım tutarı yarım milyar dolara yaklaşıyor. Genellikle tekstil, gıda, inşaat gibi küçük ve orta ölçekli işletme boyutunda olan bu şirketlerde ortalama 9,4 kişi istihdam ediliyor. Bu şirketlerin toplam istihdamları 100 bin kişiye yaklaşıyor. Araştırmamıza göre, kendi hesabına şirket kurmadan, serbest çalışan 100 bin Suriyeli var.” şeklinde konuştu.

“Türkiye’deki şirketler daha cesur olmalı”

İNGEV Kurucu Başkanı Çakır, Türkiye’deki Suriyeli iş adamlarının mevzuat yönünden Türk mali sistemine uyum sağlayabilmeleri ve izni olmadan çalışan Suriyelilerin kayıt altına alınması için ticaret odalarına büyük görevler düştüğünü söyledi.

Türkiye’deki şirketlerin Suriyeli sığınmacı meselesinde çekingen davrandığını belirten Çakır, “Dünyada birçok şirket sığınmacılara yönelik çalışma yapıyor ama Türkiye’deki şirketler bu konuda pasif davranıyorlar, daha cesur olmalılar.” dedi.

ActHuman Sosyal Kapsama İnisiyatifi 1. Konferansı Yoğun İlgi Gördü

İNGEV – İPM işbirliği, UNCHR desteği ve Suriye Ekonomi Forumu katkılarıyla hayata geçen ActHuman Sosyal Kapsama İnisiyatifi’nin ilk konferansı 27 Eylül 2017, Çarşamba günü Salt Galata‘da gerçekleştirildi. “Suriyeliler Tarafından Kurulan Şirketlerin Türkiye’de İstihdam ve Ekonomiye Katkısını Geliştirmek” isimli konferansa kamu, özel sektör, STK ve akademi dünyasının önemli temsilcileri katıldı.

Bu önemli konuyu tartışmak üzere ilk kez  Suriyeli girişimciler, kamu kuruluşlarından uzmanlar ve ilgili sivil toplum yöneticileri bir araya geldi.

Konferansın açılış konuşmalarını İNGEV Başkanı Vural Çakır ve İPM Direktörü Prof. Dr. Fuat Keyman yaparken, günün moderasyonunu İNGEV Direktörü ve Danışma Kurulu Üyesi Berk Çoker yaptı. Etkinlikte, Building Markets’ın yakın zamanda yayınladığı “Another Side to the Story” raporu Ülke Direktörü Işık Oğuzertem tarafından sunuldu. Suriyeli Girişimcilerden Öyküler panelinde Suriyeli girişimcilerden dinlenen başarı öyküleri sonrası Büyükelçi Adnan Keçeci‘nin Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin genel durumu üzerine konuşma yaptı. Resmi rakamlara göre, bugün Suriyeli mülteciler tarafından kurulan (yabancı sermaye şirketi statüsündeki) şirket sayısı 8 bine yaklaşıyor. Kayıt dışı sayılabilecek tarafta bu rakamın 30 bini geçtiği tahmin ediliyor.

Türkiye ekonomisine, istihdamına ve genel olarak entegrasyona katkısını artırmak için, Suriyeli mülteci girişimciliğin nasıl desteklenebileceği konusunun tartışıldığı konferansta, Suriye Ekonomi Forumu/ İPM ve İNGEV’in birlikte hazırladığı mevzuat ve ticarete dair Taslak Politika Dokümanı, Suriye Ekonomi Forumu Direktörü Rami Sharrack tarafından katılımcılarla paylaşıldı. Suriyeli girişimciler için teşvikler, vergi ve muafiyetler, çalışma koşulları, istihdam, iş ağı, resmi çerçeve ve finansal kapsamanın da içinde bulunduğu birçok konu bu özel durum bağlamında değerlendirildi. Konferansın ikinci bölümünde, Taslak Politika Dokümanı ışığında Mevzuat ve Ticaret Esaslı Yorumlar başlığıyla iki panel düzenlendi.

Konferans sonrası Taslak Politika Dokümanına son şekli verilecek ve rapor konu hakkında çalışan kişi ve kurumlarla paylaşılacak.

 

 

ActHuman Sosyal Kapsama İnisiyatifi İkinci Toplantısı Gerçekleştirildi

İNGEV – İPM işbirliği ve UNCHR desteği ile hayata geçen ActHuman Sosyal Kapsama İnisiyatifi’nin ikinci proje yönetim grubu toplantısı güçlü bir katılımla gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Suriyeli kanaat önderleri katıldı.  “Suriyeliler Tarafından Kurulan Şirketlerin Türkiye’de İstihdam ve Ekonomiye Katkısını Geliştirmek” konulu konferans serisinin 2. Proje yönetim grubu toplantısı açılış konuşmasını İPM Direktörü Prof. Dr. Fuat Keyman yaparken, günün moderasyonunu İNGEV Proje Direktörü ve Danışma Kurulu Üyesi Berk Çoker yaptı. Toplantının moderasyonlarını da İNGEV Danışma Kurulu Üyesi Renan Burduroğlu, İPM Araştırma ve İdari İşler Koordinatörü Cana Tülüş yönetti.

Toplantıda Building Markets’ın yakın zamanda yayınladığı “Another Side to the Story” raporu ülke direktörü Işık Oğuzertem tarafından sunulurken ve Suriye Ekonomi Forumu/ İPM ve İNGEV’in birlikte hazırladığı mevzuat ve ticarete dair sosyal politika öneri paketi, Suriye Ekonomi Forumu Direktörü Rami Sharrack tarafından katılımcılarla paylaşıldı. Katılımcılar, iki farklı konuda fikirlerini moderasyonlara aktararak, öneri paketinin geliştirilmesine yardımcı oldular. Öneri paketi, 27 eylül tarihinde SALT Galata’da yapılacak konferansta bir kez daha katılımcılarla paylaşılarak, sonuçlandırılacak ve karar alıcılarla paylaşılarak, Türkiye’de Suriyeli Şirketlerin kapasite artırımı ve bu sayede Türkiye’de istihdam ve ekonomiye katkılarının genişletilmesi hedeflenecek.

Proje yönetim grubu toplantısına, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Yetkinlik Müdürü Damla Taşkın, DEİK Ortadoğu & Körfez İş Konseyleri Bölge Koordinatörü Suzan Cailliau, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Genel Sekreteri Arda Batu, TOBB Başkan Danışmanı Bahri Can Çalıcıoğlu, AB Bakanlığı Proje Uygulama Başkanı Bülent Özcan, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Program Yöneticisi Nejat Kocabay, Price Waterhouse Cooper (PwC) Vergi Hizmetleri Ortağı Bilgütay Yaşar, Hacettepe Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HUGO) Direktörü  Prof. Dr. Murat Erdoğan, OXFAM Türkiye Direktörü Meryem Aslan, SurAkademi Başkanı Murat Bursa Sungur, Suriyeli İşadamları Derneği (SİAD) Başkanı Khaled Bablli, Suriye Ekonomi Forumu Direktörü Rami Sharrack, Suriyeli Girişimci Mojahed Akeel katıldılar.

Sosyal Kapsama İnisiyatifi İkinci Toplantı-1

Sosyal Kapsama İnisiyatifi İkinci Toplantı-2

Sosyal Kapsama İnisiyatifi İkinci Toplantı-7

 

 

 

 

Sosyal Kapsama İnisiyatifi İkinci Toplantı-3

Sosyal Kapsama İnisiyatifi İkinci Toplantı-4

 

Sosyal Kapsama İnisiyatifi İkinci Toplantı-6

Sosyal Kapsama İnisiyatifi İkinci Toplantı-3

Sosyal Kapsama İnisiyatifi İkinci Toplantı-10

Sosyal Kapsama İnisiyatifi İkinci Toplantı-11

Sosyal Kapsama İnisiyatifi İkinci Toplantı-12

Sosyal Kapsama İnisiyatifi İkinci Toplantı-13

İSTKA Destekli “İstanbul’da İstihdam Trendleri” İNGEV Projesi Hürriyet İK’da…

İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Doğrudan Faaliyet Desteği ile İstanbul’da İstihdama İlişkin Trendler açıklandı. Proje kapsamında literatür taraması, yuvarlak masa toplantıları, 1.400 örnekli bilgisayar destekli telefon anketi (CATI) ve sonuçların değerlendirildiği bir çalıştay gerçekleşti. Çalışmada en yeni gelişmeleri anlamak ve uluslararası işgücü istatistikleri ile uyumlu olmak açısından genç istihdamı esas alındı; 15-34 yaş arasında olanlar 3 kategori içinde kapsandı; işveren veya kendi hesabına çalışanlar, bir işveren yanında çalışanlar ve iş arayanlar (işsizler).

istanbulun istihdam trendleri

İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Doğrudan Faaliyet Desteği ile İstanbul’da İstihdama İlişkin Trendler açıklandı. Proje kapsamında literatür taraması, yuvarlak masa toplantıları, 1.400 örnekli bilgisayar destekli telefon anketi (CATI) ve sonuçların değerlendirildiği bir çalıştay gerçekleşti. Çalışmada en yeni gelişmeleri anlamak ve uluslararası işgücü istatistikleri ile uyumlu olmak açısından genç istihdamı esas alındı; 15-34 yaş arasında olanlar 3 kategori içinde kapsandı; işveren veya kendi hesabına çalışanlar, bir işveren yanında çalışanlar ve iş arayanlar (işsizler).

Araştırmaya göre İstanbul genç istihdam (15-34 yaş) piyasası içinde ilköğretim – ortaokul ve altı mezunlar yüzde 39.7 ile birinci sırada yer alırken, lisans ve üstü eğitim görenler yüzde 27.7’lik oranla ikinci sırada yer aldı.

EN ÇOK İŞSİZLİK EDEBİYATTA
En yüksek işsizlik oranı (yüzde 29.8) edebiyat-güzel sanatlar fakültelerinden mezun olanlarda, ikinci sırada fen-mimarlık –hukuk fakülteleri (yüzde 24) geliyor.
Aynı zamanda bu iki grupta işveren-kendi hesabına çalışma da yüksek. İktisadi ve idari bilimler ile eğitim fakültesi mezunları daha çok çalışan oluyor.

STAJ FARK ETMİYOR
Staj yaptığını beyan edenler çalışma hayatında özel olarak avantajlı bir durumda değiller. Staj yapmış olmakla olmamak arasında anlamlı bir fark bulunmuyor. Staj gibi mesleki eğitim kursu almış olmak da çalışma hayatında istihdama yönelik özel bir etki yapmıyor.

GİRŞİMCİLİK EĞİTİMİ İSTİYORLAR
Katılımcılara en çok hangi alanlarda istedikleri sorulduğunda girişimcilik ve yabancı dil eğitimi en çok istenilen alanlar. Kod eğitimi, bilgisayar teknolojileri, sosyal medya yetkinliği dallarında eğitim ihtiyacı yine yüksek olmakla birlikte görece daha az. Bu alanların gelecekteki önemi düşünülürse farkındalığın artırılması gerektiği sonucu çıkıyor.
“Hangi alanlarda daha fazla eğitim almış olmak istenirdi” sorusuna

yüzde 84.5’i liderlik, takım çalışması, iletişim, problem çözme, mülakat becerileri gibi çalışma hayatı yetkinlikleri
yüzde 82.9’u girişimcilik bilgilerini geliştiren bir eğitim
yüzde 79.7’si yabancı dil eğitimi
yüzde 73.6’sı hukuksal bilgilerimi geliştiren bir eğitim
yüzde 73.5’i somut olarak bir işe uygun mesleki eğitim
yüzde 72.7’si bilgisayar paket program kullanım yetkinliği
yüzde 65.6’sı sanatla ilgili yetkinliklerimi geliştiren bir eğitim
yüzde 65.4’ü sporla ilgili yetkinliklerimi geliştiren bir eğitim
yüzde 64.6’sı bilgisayar teknolojileri ve donanımı eğitimi
yüzde 53.6’sı bilgisayar kod yazma ve yazılım yetkinliği
yüzde 40.2’si sosyal medya ile ilgili yetkinlik eğitimi diye cevap verdi.

Okurken iş deneyimi sahibi olmak, daha fazla eğitim almayı istemek ve başka bir alanda eğitim almayı istemek bugünden geçmişe bakıldığında en fazla katılım gösterilen ifadeler. Eğitim konusunda geçmişe bakıldığında bir tatminsizlik gözüküyor. Bu eksiklik hissi kadınlarda daha fazla. Özellikle orta öğrenimde rehberlik hizmetlerinin de güçlenmesi gerektiği gözüküyor.

Örneklem içerisinde yer alan 15-34 yaş arası iş sahiplerinin bu statüde ortalama bulunma süresi 5,1 yıl. Son bir yılda yüzde 6,7, son iki yılda ise yüzde 29,2’si iş sahibi olmuş. Girişimcilik konusundaki destekler ve gençler arasındaki kurumsal şirketlerden kaçma eğilimi girişimciliği güçlendiriyor.

İş sahibi olanların yüzde 63,3’ü bu işi kendileri kurmuşlar. Yüzde 36,7’si devam eden bir işte, muhtemelen aile –ortak bağlantılı bir işte iş sahibi olmuş. Girişimcilik daha çok 5 yıl civarında ücretli olarak çalıştıktan sonra realize oluyor.

EN ÇOK SATIŞ DANIŞMANI VAR
Hizmet ve satış elemanları en kalabalık meslek grubu (yüzde 25,8) olarak ortaya çıkıyor. İstanbul çalışan nüfusunun yüzde 16.2’si ise nitelik gerektirmeyen işlerde.

Kadınlar ve erkeklerin işteki pozisyonları birbirinden büyük ölçüde farklılaşıyor. Kadınlar erkeklere göre çok daha az yönetici, daha az teknisyen ve daha az hizmet ve satış elemanı konumunda çalışıyorlar. Buna karşılık erkeklere göre daha fazla profesyonel meslek gruplarında ve büro hizmetlerindeler.

EĞİTİM İŞ HAYATINA HAZIRLAMIYOR
Çalışanların yüzde 31.6’sı yaptıkları işle aldıkları eğitimin ilgili olduğunu söylüyor. Buna karşılık yüzde 47’si ilgisiz buluyor. Mesleki eğitim veren okulların mezunlarından iş-eğitim ilişkisini kurma yükselip yüzde 54.2’ye ulaşıyor.

Aynı şekilde çalışanların yüzde 42.6’sı aldığı eğitimin kendisini iş hayatına hazırlamadığını düşünüyor.

KURUMSAL YAPI HEYECANLANDIRMIYOR
Araştırma sonuçlarını yorumlayan İNGEV Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Vural Çakır, İstanbul’da işsizlerin büyük bölümünün düşük eğitimliler ve yüksek eğitimliler olduğunu söyledi: “İstanbul’da gençler arasında yüksek bir iş gücü hareketliliği var. Paralel olarak iş tatminsizliği de ciddi boyutlarda. 15-34 yaş arasındaki çalışanların yüzde 20’si mevcut işlerinde en fazla bir yıl kalmak istiyorlar. Öte yandan aynı insanların geçmişe baktıklarında en fazla ihtiyaç hissettikleri eğitim girişimcilik eğitimi. Anglosakson iş kültürünün Y, Z gibi adlar taktığı kuşakları geleneksel “kurumsal” yapı önceki kuşakların aksine heyecanlandırmıyor. Bunları birleştirdiğinizde İstanbul genç nüfusu yüksek bir girişimcilik potansiyeli taşıyor, desteklenmesi gereken büyük bir fırsat. Çünkü sonuçta istihdam Artışını girişimcilik sağlayabilir.”

calısma durumuna göre en son mezun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hürriyet İK’da yazıyı okumak için tıklayınız…

İSTKA Destekli “İstanbul’da İstihdama İlişkin Trendlerin Belirlenmesi” Projesine Medyadan Büyük İlgi

İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile İNGEV’in yürüttüğü “İstanbul’da İstihdama İlişkin Trendlerin Belirlenmesi” Projesi basin toplantısı, medyanın yoğun katılımı ile gerçekleşti.

İNGEV tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Doğrudan Faaliyet Desteği ile gerçekleştirilen proje ile İstanbul’daki mevcut istihdam trendlerinin eğitimle ilişkisini inceleyerek bu bağlamda olabilecek gelişme alanları konusunda ilgili tarafların planlamalarına yardımcı olacak veri setlerinin oluşturulması amaçlandı.

Proje kapsamında literatür taraması, Yuvarlak Masa Toplantıları, 1400 örnekli bilgisayar destekli telefon anketi (CATI) ve sonuçların değerlendirildiği bir Çalıştay gerçekleşti.  Veri toplama, Haziran ayında yapıldı. Çalışmada en yeni gelişmeleri anlamak ve uluslararası işgücü istatistikleri ile uyumlu olmak açısından genç istihdamı esas alındı. 15-34 yaş arasında olanlar, 3 kategori içinde kapsandı; işveren veya kendi hesabına çalışanlar, bir işveren yanında çalışanlar ve iş arayanlar (işsizler).

 

İşte projeden bazı bulgular:

 • İstanbul genç istihdam (15-34 yaş) piyasası içinde ilköğretim –ortaokul ve altı birinci sırada, lisans ve üstü eğitim görenler ikinci sırada.
 • İşveren-kendi hesabına çalışan kategorisinde düşük eğitimliler daha yüksek oranda. Eğitim ve kendi hesabına çalışma adeta eğitim düzeyi ile ters orantılı. İş arayanlar (işsiz) eğitim düzeyine göre genelden önemli bir farklılık göstermiyor.
 • En yüksek işsizlik oranı (sayısı değil) edebiyat-güzel sanatlar fakültelerinden mezun olanlar, ikinci sırada fen-mimarlık –hukuk fakülteleri geliyor. Aynı zamanda bu iki grupta işveren-kendi hesabına çalışma da yüksek. İktisadi ve idari bilimler ile eğitim fakültesi mezunları daha çok çalışan konumunda.
 • Staj yaptığını beyan edenler çalışma hayatında özel olarak avantajlı bir durumda değiller. Staj yapmış olmakla olmamak arasında anlamlı bir fark bulunmuyor. Staj sisteminin uygulamada daha etkin hale gelmesi önemli.
 • Staj gibi mesleki eğitim kursu almış olmak da çalışma hayatında istihdama yönelik özel bir etki yapmıyor. Son yıllarda gelişen mesleki kurs iş dünyası ilişkisini güçlendirmek ve yaygınlaştırmak önemli

 

Basın bülteninin tamamını okumak için tıklayınız

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

“Mülteci Hayatlar Monitörü” Hürriyet’te… Fakir ama Umutlu!

Türkiye’de sayıları 3.5 milyonu bulan Suriyelilerin durumunu İnsani Gelişme Vakfı ve IPSOS araştırdı. 10 ilde yapılan araştırma Suriyelilerin yüzde 64’ünün geleceğe umutla baktığını, yüzde 52’sinin ise geleceğini Türkiye’de gördüğünü gösterirken, kayıt dışı, ucuz işgücü olarak çalıştırılan Suriyelilerin günlük satın alma gücünün ise 2 doların altında olduğu gerçeğini ortaya koydu…

Haberin Devamı

Mülteci Hayatlar Monitörü” Hürriyet’te… Fakir ama Mutlu-1

Mülteci Hayatlar Monitörü” Hürriyet’te… Fakir ama Mutlu-2

ActHuman Sosyal Kapsama İnisiyatifi, Açılış Toplantısı ile Başladı

ActHuman-Sosyal-Kapsama-İnisiyatifi

 

İNGEV – İPM işbirliğinde hayata geçen ActHuman Sosyal Kapsama İnisiyatifi’nin Açılış Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Suriyeli kanaat önderleri katıldı.  “Suriyeliler Tarafından Kurulan Şirketlerin Türkiye’de İstihdam ve Ekonomiye Katkısını Geliştirmek” konulu konferans serisinin açılış konuşmasını İNGEV Başkanı Vural Çakır yaparken, toplantının moderasyonlarını Hacettepe Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HUGO) Direktörü Doç. Dr. Murat Erdoğan ve İNGEV Danışma Kurulu Üyesi Renan Burduroğlu yönetti.

Açılış toplantısı süresince bu konuya nasıl yaklaşılması gerektiği ve 27 eylülde Salt Galata’da gerçekleştirilecek konferans nasıl organize edilmeli gibi sorular masaya yatırılırken, eylül ayının başında gerçekleştirilecek proje yönetim ekip toplantısı gündemi de belirlendi.

Toplantıya Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Genel Sekreteri Arda Batu, TOBB Başkan Danışmanı Bahri Can Çalıcıoğlu, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Program Yöneticisi Nejat Kocabay, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) Genel Sekreteri Konca Çalkıvik, Price Waterhouse Cooper (PwC) Kidemli Müdürü Çağıl Şahin, Hacettepe Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HUGO) Direktörü  Doç. Dr. Murat Erdoğan, Bahçeşehir Üniversitesi Göç ve Kent Çalışmaları Merkezi (BAUMUS) Direktörü Doç. Dr. Ulaş Sunata, İNGEV Danışma Kurulu Üyesi ve Proje Direktörü Berk Çoker, İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) Araştırma ve İdari İşler Koordinatörü Cana Tülüş, OXFAM Türkiye Göç Politikaları Yöneticisi Ceren Topgül, Suriyeli İşadamları Derneği (SİAD) Başkanı Khaled Bablli, Suriye Ekonomi Forumu Direktörü Rami Sharrack, RIZK Türkiye Temsilcisi Amr Abboud, Suriyeli Dernekler Platformu Başkanı Mehdi Daoud ve Suriyeli Girişimci Mojahed Akeel katıldılar. Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanı Bülent Özcan da skype ile Belgrad’dan toplantıya katıldı.

 

ActHuman Sosyal Kapsama İnisiyatifi’nin her yıl 3 veya 4 konuyu değerlendirmesi öngörülüyor. İNGEV’in gündemindeki diğer konular ise şöyle:

 • Siber Şiddetle Mücadele Sistematiği
 • Ev Kadınlarının Ekonomik Aktivitelere Katılımı
 • Yaşlı Bakım Politikaları
 • İstihdam – Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi
 • Kent Çevresi Tarımsal Geliştirme
 • Sosyal Yardımlar Etki Analizi
 • Türkiye ve Endüstri Devrimi 4.0’ı Yakalamak
 • Gelir Dağılımı Eşitsizliği ile Mücadele Politikaları
 • Çevresel Sürdürülebilirlik

İstanbul Kalkınma Ajansı Proje Çalıştayı Gerçekleştirildi

istka

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) destekli İstanbul’da İstihdam Trendlerini eğitim bağlamında inceleyen proje çalıştayı Point Otel Barbaros’ta gerçekleştirildi.

 

Proje bulgularının sunumu ve açılış konuşmasını İNGEV Akademik Danışmanı Prof. Dr. Murat Şeker yaptı. Çalıştayın ilk yarısında, mesleki eğitim ve istihdam ilişkisi nasıl güçlendirilir konusu ve buna dair eksiklikler ve iyileştirici öneriler tartışıldı. Diğer yandan, “staj programları, teknik lise, MYO ve üniversiteler açısından sağlıklı işliyor mu ve İstihdama hazırlamak adına nasıl iyileştirilir?” sorusu katılımcılar tarafından moderatörler eşliğinde masaya yatırıldı. Çalıştayda istihdam politikaları ile eğitim politikaları arasında uyum ve etkileşim nasıl sağlanabilir konusu da çözüm önerisi sunulan bir başka konu oldu.

 

İstanbul’da İstihdam Eğitim İlişkisiyle ilgili son değerlendirmeler, saptamalar ve öneriler çalıştay moderatörleri Renan Burduroğlu, Berk Çoker ve Çağla Bakış tarafından paylaşıldı.

 

Toplantıya, Yenibiris.com Baş Teknoloji Yöneticisi Eren Çamlıkaya, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden Yard. Doç. Dr. Hakan Bektaş, Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nden Yard. Doç. Dr. İlker Akgün, İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Hüseyin Avados, İstanbul MEM Strateji Geliştirme AR-GE’den Günay Akbaş, Türk-İş 1. Bölge Başkanı Adnan Uyar, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü’nden Dr. Bayram Çiçek, Türk Telekom İnsan Kaynakları’ndan Bedir Aymak, KRM Yönetim Danışmanlık’tan Kerim Paker, İBB İSMEK’ten Handan Yıldız, Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) Yasemin Gür ve Celal Yavçın katıldılar.

 

İstanbul Kalkınma Ajansı Proje Çalıştayı Gerçekleştirildi (2) İstanbul Kalkınma Ajansı Proje Çalıştayı Gerçekleştirildi (3) İstanbul Kalkınma Ajansı Proje Çalıştayı Gerçekleştirildi (4) İstanbul Kalkınma Ajansı Proje Çalıştayı Gerçekleştirildi (5) İstanbul Kalkınma Ajansı Proje Çalıştayı Gerçekleştirildi (7) İstanbul Kalkınma Ajansı Proje Çalıştayı Gerçekleştirildi (1)İstanbul Kalkınma Ajansı Proje Çalıştayı Gerçekleştirildi (6)

İNGEV ve İPM İşbirliğinde ActHuman Sosyal Kapsama İnisiyatifi Başladı

İNGEV ve İPM işbirliğinde ActHuman Sosyal Kapsama İnisiyatifi, ilk konferansını 27 Eylül Çarşamba günü Salt Galata’da gerçekleştiriyor.

Konu: Mülteciler Tarafından Kurulan Şirketlerin İstihdam ve Ekonomiye Katkısını Geliştirmek

 • ActHuman serisinde, toplumda “Hiçkimsenin unutulmuş kalmamasını” sağlayacak sosyal kapsama politikalarını araştırmalarla birlikte geliştirmek, etkin bir konferansla tartışarak, karar vericilerin yararlanabileceği bir strateji dökümanı haline getirmeyi amaçlıyoruz.
 • Çalışmaları konuyu her açıdan inceleyebilecek kuruluş temsilcilerinden oluşan Stratejik Yönetim Grubu yönlendiriyor. Yakında açıklıyoruz.
 • Stratejik Yönetim Grubu eş başkanlıklarını İPM Direktörü Fuat Keyman ve İNGEV Başkanı Vural Çakır yapıyor.

Yer: Salt Galata/ İstanbul

Tarih: 27 Eylül 2017 Saat: 13:00-17:00

Daha fazla bilgi için: berk.coker@ingev.org