İSTKA Destekli “İstanbul’da İstihdama İlişkin Trendlerin Belirlenmesi” Projesine Medyadan Büyük İlgi

İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile İNGEV’in yürüttüğü “İstanbul’da İstihdama İlişkin Trendlerin Belirlenmesi” Projesi basin toplantısı, medyanın yoğun katılımı ile gerçekleşti.

İNGEV tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Doğrudan Faaliyet Desteği ile gerçekleştirilen proje ile İstanbul’daki mevcut istihdam trendlerinin eğitimle ilişkisini inceleyerek bu bağlamda olabilecek gelişme alanları konusunda ilgili tarafların planlamalarına yardımcı olacak veri setlerinin oluşturulması amaçlandı.

Proje kapsamında literatür taraması, Yuvarlak Masa Toplantıları, 1400 örnekli bilgisayar destekli telefon anketi (CATI) ve sonuçların değerlendirildiği bir Çalıştay gerçekleşti.  Veri toplama, Haziran ayında yapıldı. Çalışmada en yeni gelişmeleri anlamak ve uluslararası işgücü istatistikleri ile uyumlu olmak açısından genç istihdamı esas alındı. 15-34 yaş arasında olanlar, 3 kategori içinde kapsandı; işveren veya kendi hesabına çalışanlar, bir işveren yanında çalışanlar ve iş arayanlar (işsizler).

 

İşte projeden bazı bulgular:

 • İstanbul genç istihdam (15-34 yaş) piyasası içinde ilköğretim –ortaokul ve altı birinci sırada, lisans ve üstü eğitim görenler ikinci sırada.
 • İşveren-kendi hesabına çalışan kategorisinde düşük eğitimliler daha yüksek oranda. Eğitim ve kendi hesabına çalışma adeta eğitim düzeyi ile ters orantılı. İş arayanlar (işsiz) eğitim düzeyine göre genelden önemli bir farklılık göstermiyor.
 • En yüksek işsizlik oranı (sayısı değil) edebiyat-güzel sanatlar fakültelerinden mezun olanlar, ikinci sırada fen-mimarlık –hukuk fakülteleri geliyor. Aynı zamanda bu iki grupta işveren-kendi hesabına çalışma da yüksek. İktisadi ve idari bilimler ile eğitim fakültesi mezunları daha çok çalışan konumunda.
 • Staj yaptığını beyan edenler çalışma hayatında özel olarak avantajlı bir durumda değiller. Staj yapmış olmakla olmamak arasında anlamlı bir fark bulunmuyor. Staj sisteminin uygulamada daha etkin hale gelmesi önemli.
 • Staj gibi mesleki eğitim kursu almış olmak da çalışma hayatında istihdama yönelik özel bir etki yapmıyor. Son yıllarda gelişen mesleki kurs iş dünyası ilişkisini güçlendirmek ve yaygınlaştırmak önemli

 

Basın bülteninin tamamını okumak için tıklayınız

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

“Mülteci Hayatlar Monitörü” Hürriyet’te… Fakir ama Umutlu!

Türkiye’de sayıları 3.5 milyonu bulan Suriyelilerin durumunu İnsani Gelişme Vakfı ve IPSOS araştırdı. 10 ilde yapılan araştırma Suriyelilerin yüzde 64’ünün geleceğe umutla baktığını, yüzde 52’sinin ise geleceğini Türkiye’de gördüğünü gösterirken, kayıt dışı, ucuz işgücü olarak çalıştırılan Suriyelilerin günlük satın alma gücünün ise 2 doların altında olduğu gerçeğini ortaya koydu…

Haberin Devamı

Mülteci Hayatlar Monitörü” Hürriyet’te… Fakir ama Mutlu-1

Mülteci Hayatlar Monitörü” Hürriyet’te… Fakir ama Mutlu-2

ActHuman Sosyal Kapsama İnisiyatifi, Açılış Toplantısı ile Başladı

ActHuman-Sosyal-Kapsama-İnisiyatifi

 

İNGEV – İPM işbirliğinde hayata geçen ActHuman Sosyal Kapsama İnisiyatifi’nin Açılış Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Suriyeli kanaat önderleri katıldı.  “Suriyeliler Tarafından Kurulan Şirketlerin Türkiye’de İstihdam ve Ekonomiye Katkısını Geliştirmek” konulu konferans serisinin açılış konuşmasını İNGEV Başkanı Vural Çakır yaparken, toplantının moderasyonlarını Hacettepe Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HUGO) Direktörü Doç. Dr. Murat Erdoğan ve İNGEV Danışma Kurulu Üyesi Renan Burduroğlu yönetti.

Açılış toplantısı süresince bu konuya nasıl yaklaşılması gerektiği ve 27 eylülde Salt Galata’da gerçekleştirilecek konferans nasıl organize edilmeli gibi sorular masaya yatırılırken, eylül ayının başında gerçekleştirilecek proje yönetim ekip toplantısı gündemi de belirlendi.

Toplantıya Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Genel Sekreteri Arda Batu, TOBB Başkan Danışmanı Bahri Can Çalıcıoğlu, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Program Yöneticisi Nejat Kocabay, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) Genel Sekreteri Konca Çalkıvik, Price Waterhouse Cooper (PwC) Kidemli Müdürü Çağıl Şahin, Hacettepe Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HUGO) Direktörü  Doç. Dr. Murat Erdoğan, Bahçeşehir Üniversitesi Göç ve Kent Çalışmaları Merkezi (BAUMUS) Direktörü Doç. Dr. Ulaş Sunata, İNGEV Danışma Kurulu Üyesi ve Proje Direktörü Berk Çoker, İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) Araştırma ve İdari İşler Koordinatörü Cana Tülüş, OXFAM Türkiye Göç Politikaları Yöneticisi Ceren Topgül, Suriyeli İşadamları Derneği (SİAD) Başkanı Khaled Bablli, Suriye Ekonomi Forumu Direktörü Rami Sharrack, RIZK Türkiye Temsilcisi Amr Abboud, Suriyeli Dernekler Platformu Başkanı Mehdi Daoud ve Suriyeli Girişimci Mojahed Akeel katıldılar. Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanı Bülent Özcan da skype ile Belgrad’dan toplantıya katıldı.

 

ActHuman Sosyal Kapsama İnisiyatifi’nin her yıl 3 veya 4 konuyu değerlendirmesi öngörülüyor. İNGEV’in gündemindeki diğer konular ise şöyle:

 • Siber Şiddetle Mücadele Sistematiği
 • Ev Kadınlarının Ekonomik Aktivitelere Katılımı
 • Yaşlı Bakım Politikaları
 • İstihdam – Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi
 • Kent Çevresi Tarımsal Geliştirme
 • Sosyal Yardımlar Etki Analizi
 • Türkiye ve Endüstri Devrimi 4.0’ı Yakalamak
 • Gelir Dağılımı Eşitsizliği ile Mücadele Politikaları
 • Çevresel Sürdürülebilirlik

İstanbul Kalkınma Ajansı Proje Çalıştayı Gerçekleştirildi

istka

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) destekli İstanbul’da İstihdam Trendlerini eğitim bağlamında inceleyen proje çalıştayı Point Otel Barbaros’ta gerçekleştirildi.

 

Proje bulgularının sunumu ve açılış konuşmasını İNGEV Akademik Danışmanı Prof. Dr. Murat Şeker yaptı. Çalıştayın ilk yarısında, mesleki eğitim ve istihdam ilişkisi nasıl güçlendirilir konusu ve buna dair eksiklikler ve iyileştirici öneriler tartışıldı. Diğer yandan, “staj programları, teknik lise, MYO ve üniversiteler açısından sağlıklı işliyor mu ve İstihdama hazırlamak adına nasıl iyileştirilir?” sorusu katılımcılar tarafından moderatörler eşliğinde masaya yatırıldı. Çalıştayda istihdam politikaları ile eğitim politikaları arasında uyum ve etkileşim nasıl sağlanabilir konusu da çözüm önerisi sunulan bir başka konu oldu.

 

İstanbul’da İstihdam Eğitim İlişkisiyle ilgili son değerlendirmeler, saptamalar ve öneriler çalıştay moderatörleri Renan Burduroğlu, Berk Çoker ve Çağla Bakış tarafından paylaşıldı.

 

Toplantıya, Yenibiris.com Baş Teknoloji Yöneticisi Eren Çamlıkaya, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden Yard. Doç. Dr. Hakan Bektaş, Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nden Yard. Doç. Dr. İlker Akgün, İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Hüseyin Avados, İstanbul MEM Strateji Geliştirme AR-GE’den Günay Akbaş, Türk-İş 1. Bölge Başkanı Adnan Uyar, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü’nden Dr. Bayram Çiçek, Türk Telekom İnsan Kaynakları’ndan Bedir Aymak, KRM Yönetim Danışmanlık’tan Kerim Paker, İBB İSMEK’ten Handan Yıldız, Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) Yasemin Gür ve Celal Yavçın katıldılar.

 

İstanbul Kalkınma Ajansı Proje Çalıştayı Gerçekleştirildi (2) İstanbul Kalkınma Ajansı Proje Çalıştayı Gerçekleştirildi (3) İstanbul Kalkınma Ajansı Proje Çalıştayı Gerçekleştirildi (4) İstanbul Kalkınma Ajansı Proje Çalıştayı Gerçekleştirildi (5) İstanbul Kalkınma Ajansı Proje Çalıştayı Gerçekleştirildi (7) İstanbul Kalkınma Ajansı Proje Çalıştayı Gerçekleştirildi (1)İstanbul Kalkınma Ajansı Proje Çalıştayı Gerçekleştirildi (6)

İNGEV ve İPM İşbirliğinde ActHuman Sosyal Kapsama İnisiyatifi Başladı

İNGEV ve İPM işbirliğinde ActHuman Sosyal Kapsama İnisiyatifi, ilk konferansını 27 Eylül Çarşamba günü Salt Galata’da gerçekleştiriyor.

Konu: Mülteciler Tarafından Kurulan Şirketlerin İstihdam ve Ekonomiye Katkısını Geliştirmek

 • ActHuman serisinde, toplumda “Hiçkimsenin unutulmuş kalmamasını” sağlayacak sosyal kapsama politikalarını araştırmalarla birlikte geliştirmek, etkin bir konferansla tartışarak, karar vericilerin yararlanabileceği bir strateji dökümanı haline getirmeyi amaçlıyoruz.
 • Çalışmaları konuyu her açıdan inceleyebilecek kuruluş temsilcilerinden oluşan Stratejik Yönetim Grubu yönlendiriyor. Yakında açıklıyoruz.
 • Stratejik Yönetim Grubu eş başkanlıklarını İPM Direktörü Fuat Keyman ve İNGEV Başkanı Vural Çakır yapıyor.

Yer: Salt Galata/ İstanbul

Tarih: 27 Eylül 2017 Saat: 13:00-17:00

Daha fazla bilgi için: berk.coker@ingev.org

“Mülteci Hayatlar Monitör” Tanıtımı, Araştırmada Yenilikler Konferansı’nda Yapıldı

İNGEV ve Ipsos işbirliğinde hazırlanan “Mülteci Hayatlar Monitörü”, Türkiye’de kamp dışında yaşayan Suriyeli mültecilerin yaşam koşullarını, genel tutumlarını ve tüketici davranışlarını periyodik olarak izlemeyi amaçlıyor.
Mülteci konusu Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda da gündeminin ana başlıklarından birisi olacak.

Mülteci Hayatlar Monitörü

İNGEV, “İstanbul İşgücü Piyasası” Araştırmasını Sonuçlandırdı

Geçtiğimiz ay 6. yılını deviren Suriye Krizi sebebiyle komşu ülkelere sığınmış 5 milyondan fazla Suriyelinin acil ihtiyaçlarına yönelik projeler giderek yerini daha uzun vadeli ihtiyaçları karşılamaya yönelik projelere bırakıyor. Özellikle geçim kaynakları oluşturmaya ve yetkinlik edindirmeye yönelik projelerin önemi artıyor. Bu doğrultuda gerçekleşen projelerden birisi de İNGEV’in İstanbul’da yaşayan Suriyeli ve ekonomik olarak dezavantajlı Türk gençlerine yönelik ‘İş Gücü Piyasası Araştırması’ projesi oldu.

 

Çocuk koruma alanına yönelik çalışmalarıyla tanınan uluslararası bir insani yardım kuruluşu tarafından fonlanan bu araştırma, 18-25 yaş arası Suriyeli gençlerin başlangıç seviyesi işler bulabileceği sektörlerin belirlenmesi ile belirlenen sektörlerdeki aranan kriterlere uygun iş olasılıklarının, bu işlerin gerektirdiği teknik ve diğer becerilerin ve de gerekli eğitimi sağlayabilecek eğitim kurumlarının belirlenmesi olmak üzere iki aşamadan oluştu. 2017 Şubat ayı sonunda başlayan araştırma, Mayıs ayı itibariyle sonlandı ve raporlandı.

 

Masa başı araştırması, sektörün önde gelen işverenleri, eğitim kurumları, iş bulma büroları ve mesleki eğitim merkezleri ile yapılan görüşmeler ve  grup çalışmalarıyla desteklenen İş Gücü Piyasası Araştırmasının birinci aşamasında İnşaat, Tekstil, Perakende, Turizm ve Sağlık sektörleri, hali hazırda Suriyelilerin bu sektörlerde istihdam edilmesi ve sektörlerin Arapça bilen çalışan ihtiyacı gibi sebeplerle öne çıkan sektörler oldu. Araştırmanın birinci aşamasının ardından ikinci aşamada sektör temsilcileri, şirketlerin İK sorumluları, STK temsilcileri ve kamu görevlileriyle yapılan görüşmelere ek olarak benzer katılımcılarla üç grup çalışması yapıldı ve sektörlerin potansiyelleri, olası zorluklar ve fırsatlar üzerine görüş alındı. Bu görüşmelerde özel sektörün belirttiği genel kanı Suriyelilerin özellikle yerel nüfusun artık tercih etmediği işlerde istihdam edilerek ülke ekonomisine katkıda bulunabileceği ama çalışma izniyle ilgili yasal prosedürlerin ve masrafların işverenleri olumsuz etkilediği yönünde oldu.

 

Bu çalışmalara ek olarak bir grup çalışması da 17-25 yaş arası Suriyeli gençlerle yapılarak becerileri, hayallerindeki meslekler ve İstanbul’daki çalışma hayatlarında yaşadıkları zorluklar hakkında fikirleri alındı. Çalışmaya katılan Suriyeli gençler genel olarak çalışma hayatındaki kültürel farklara ve Türkiyeli çalışanlara göre daha az olan maaşlarına değindiler. Kriz sonlandıktan sonra ülkelerine geri dönme dileklerini dile getiren gençler, Suriye’de devam eden iç savaş nedeniyle Türkiye’de kalış sürelerinin beklenenden uzun sürdüğünü ve bu nedenle Türkiye’de sorunlara sebep vermiş olabileceklerini, yine de iki toplumun beraber geçinmesi üzerine düşünmek gerektiğini belirttiler.

İngev’in İGE- K Çalışması, Prof. Fuat Keyman Koordinasyonunda Kitaplaştırıldı

İstanbul Politikalar Merkezi Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı tarafından yürütülmekte olan “Darbe Girişimi Sonrası Çatışma Çözümü ve Demokrasi Fırsatları Projesi” kapsamında,  İNGEV tarafından gerçekleştirilen İnsani Gelişme Endeksi-Kamuoyu (İGE-K) verilerinde hareketle, Prof. Fuat Keyman* koordinasyonunda hazırlanan rapor, kitap haline getirildi.

Raporda, toplumsal barışın yeniden inşası boyutuna odaklanılmış ve “barış inşası-insani gelişme ilişkisi” üzerinden öneriler geliştirmeye çalışılmıştır. Çalışmada, İnsani Gelişme Vakfı’nın hazırladığı Türkiye’de “İnsani Gelişme Endeksi- Kamuoyu” verilerine bakarak, toplumsal barışın yeniden inşası için insani gelişme alanının öneminin altı çizilerek, çözüm ve uzlaşma için öneriler sunuluyor.

Rapora aşağıdaki linkten ulaşmak mümkün:

“15 Temmuz Sonrası Uzlaşma ve Birlikte Yaşama Olasılığı: Barış İnsansı-İnsani Gelişme İlişkisi”  raporunu okumak için tıklayınız…

Proje kapsamında yer alan diğer raporlar ise şöyle:

“15 Temmuz Sonrası Türkiye’de Devlet, Kurumlar ve Reform”  (Türkçe) okumak için tıklayınız…

 

“Never Again! But How? State and the Military in Turkey after July 15” Click to read…

 

Proje sonuç raporları 27 Nisan’da Ankara’da Divan Otel’de, 28 Nisan’da İstanbul’da Vault Otel’de birer basın toplantısı ile paylaşıldı.

 

*Prof. Fuat Keyman, İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü ve Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesidir.

İGE-İ (İnsani Gelişme Endeksi – İlçeler) Çalıştayları Devam Ediyor

İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler (İGE-İ) çalışması sonuçları doğrultusunda, ilçeler/belediyeler özelinde daha iyi insani gelişme için çözümlerin tartışıldığı İGE-İ Çalıştayları devam ediyor.

Çalıştayların amacı, İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler (İGE-İ) raporunda kullanılan kriterler/alt göstergeler ışığında ölçümlenen belediye / ilçe performansını yükseltmeye yönelik aksiyon önerilerinin belirlenmesi.

Çalıştaylarda,  İGE-İ sonuçları uyarınca önce İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler çalışmasının sunuşu yapılıyor. Sunuşlar belediyelerin belirleyeceği geniş bir katılımcı ile yapılıyor. Sunuş sonrası çalıştaya katılacak ilgililerle İGE-İ sonuçları uyarınca ilçe/belediye özelinde aksiyon alınması gereken alanlarda masa tartışmaları yapılarak  “Fikir Tepsisi”nde öneriler toplanıyor, aksiyon önerileri olarak geliştirilen fikirler gruplanıyor ve  “Ele Al” – “Öne Çıkar” – “Geliştir / Koru” olarak gruplanarak raporlanıyor.

Süleymanpaşa, Çekmeköy çalıştaylarından ve Odunpazarı sunumundan fotoğraflar…

çekmeköy

Çekmeköy

Süleymanpaşa

Süleymanpaşa

Odunpazarı

Odunpazarı

İSTKA desteği ile “İstanbul’da İstihdama İlişkin Trendlerin Belirlenmesi” Projesi’ne Başladık

istka

İnsani Gelişme Vakfı olarak, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteği ile “İstanbul’da İstihdama İlişkin Trendlerin Belirlenmesi” Doğrudan Faaliyet Desteği (TR10/ 16/ DFD/ 0015) projesine başladık. Proje teklif kapsamı özellikle istihdam ve eğitim arasındaki ilişkiye odaklanıyor.

2014-2023 İstanbul Bölge Planı, Yaratıcı ve Özgür İnsanlarıyla, Yenilik ve Kültür Kenti Özgün İstanbul’u 2023 İstanbul Vizyonu olarak belirlemiş ve bu vizyonun hayata geçirilmesi için 3 gelişme ekseni ortaya koymuştur: 1) Küresel ekonomide söz sahibi, yüksek katma değer üreten, yenilikçi ve yaratıcı ekonomi, 2) Adil paylaşan, kapsayıcı ve öğrenen toplum ve 3) Keyifle yaşanan, sürdürülebilir ve özgün kentsel mekânlar.

İstanbul’da istihdamın durumu 1. gelişme ekseni kapsamında “Dönüşen İşgücü, Gelişen ve Artan İstihdam” öncelik alanı altında ele alınmıştır. Bu öncelik alanı ile İstanbul’da istihdamın artırılması, işsizliğin azaltılması, işgücü arz ve talebinin eşleştirilmesinin kolaylaştırılması, işgücünün değişen ekonomik yapıya paralel olarak dönüşümünün sağlanması amaçlanmaktadır.

İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile yürüteceğimiz DFD Projesi ile oluşturacağımız  “İstanbul’da İstihdam Trendleri Raporu” ile amacımız;

 • İstihdam açısından özellikle aktif olan, iş arayan veya halihazırda bir işte çalışan 15-34 yaş aralığındaki gençlere odaklanmak.
 • Eğitim durumu, yaş ve cinsiyet gibi kriterlere göre iş arama süreleri ve istihdam edilme durumlarını anlamak.
 • Eğitim aldıkları alanlarda istihdam edilme durumlarına yönelik  trendleri belirlemek, istihdam yapısı ve mesleki eğitim alanındaki ihtiyaçların doğru şekilde tesbit etmek.
 • Oluşturulacak raporun yaygınlaştırılması ile istihdam ve istihdama yönelik eğitim için çalışan birimlerin genel trendlere uygun iyileştirmeler ve planlamalar yapmaları için politika önerileri geliştirmek.

 

Proje kapsamında literatür taraması, 1400 adet  CATI – Bilgisayar Destekli Telefon Anketi, 2 yuvarlak masa toplantısı ve sonunda da bir Çalıştay gerçekleştirilecek. İNGEV, Çalışmanın sonuçlarını kitapçık olarak basıp, 200 kurumla paylaşacak ve ayrıca bir basın toplantısı ve TV programları ile medyada görünürlüğünü sağlayacak.