İNGEV’den Kurumsal Sosyal Sorumluluk Araştırması: Bir Yılda 746 KSS Projesi Yapıldı

KSS İLE HAYIRSEVERLİK VE SPONSORLUK KARIŞABİLİYOR
İNGEV, Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) çerçevesinde 500 büyük şirketin projelerini inceledi. Toplam 1.420 projenin incelendiği araştırmada, bu projelerin 746’sı KSS projesi olarak kabul edilirken 674’ü hayırseverlik ve sponsorluk olarak nitelenip kapsam dışında bırakıldı.

 

EN FAZLA PROJE EĞİTİM ALANINDA (%38)
Şirketler en fazla eğitim alanına yönelik proje yürütüyorlar. İncelenen bir yıl içinde yürütülen KSS projelerinin yüzde 38’i eğitimi konu alıyor. İkinci sırada yüzde 14’le çevre, üçüncü sırada yüzde 13’le sosyal destek ve hemen hemen aynı düzeyde yüzde 12 ile kültür -sanat projeleri geliyor.

 

 

EN ÇOK ÇOCUKLARA YÖNELİK PROJE YAPILIYOR (%33)
İncelenen dönemde KSS projelerinin hedef kitleleri içinde çocuklar başta geliyor. Projelerin yüzde 33’ü çocukları hedefliyor. İkinci sırada toplumun geneline yönelik, belirli bir alana odaklanmamış projeler var (%30). Daha sonra ise gençler (%14), engelliler (%12) ve kadınlar (%8) geliyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KSS PROJE BAĞLANTISI DAHA ÇOK KURULMALI
Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı bütün dünyada değişmeye ve gelişmeye devam ediyor. Önemli noktalardan bir tanesi şirketlerin karlarını nasıl kullandıklarının yanı sıra bu karları nasıl elde ettikleri ile ilgili. Karlarından bir bölümünü çeşitli toplumsal fayda sağlamaya yönelik projelere ayırmaları kuşkusuz önemli ve bu daha çok hayırseverlik kapsamında değerlendirilmeye aday. Öte yandan şirketlerin faaliyetleri sırasında toplumsal kaynakları dikkatli kullanmaları, çevreyi kirletmemeleri veya tükettikleri kaynakları yerine koyacak şekilde proje üretmeleri önemli. Bu ikinci grup kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Şirketlerin KSS projelerine bu açıdan yaklaşmaları da önemli.

GELİŞMEYE AÇIK ALANLAR
Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde bazı konular diğerlerine göre çok daha az gündeme alınıyor ve bu konular gelişme için önemli fırsat alanları sunuyor. Örneğin çevre ve geri dönüşüm alanında, üretim süreçlerinde ve nihai ürünlerin tüketimi neticesinde ortaya çıkan atıkların yeniden dönüştürülebilmesi gibi konularda şirketler daha fazla kaynak ayırabilir. Yaşlı bakımı, tarımsal alanların gelişimi ve hayvan varlığının korunması ve mülteciler gibi konular da Türkiye’nin yakın vadede gereksinim duyacağı toplumsal sorumluluk alanları olarak dikkat çekiyor.,

Raporu okumak için tıklayınız

 

İletişim: 0216 54050 21 / Berk ÇOKER (İletişim Direktörü)

İNGEV Hakkında: İNGEV, insani gelişmeyi kırılgan toplum kesimlerini güçlendirecek uygulama projeleri, politika kararlarına yol gösteren araştırmalar ve sosyal pazarlama kampanyaları yaparak destekler. İNGEV İşbirliğine, ortak akla, teknik kaliteye inanan ve siyasi olmayan bir sivil toplum örgütüdür.

 

İGE-İ Yeşil Bölgede Yer Alan ve Yeniden Aday Gösterilen Adaylar Seçimi Kazandı

Yerel seçimler bitti. İngev insani gelişme endeksi-İlçeler (İGE-İ) raporunun “çok yüksek insani gelişme” bölgesinde yer alıp partileri tarafından aday gösterilen bütün adaylar seçimi kazandı.

İGE-İ  2018 raporu büyükşehir sınırları içinde kalan bütün ilçelerle en yüksek nüfusa sahip 186 ilçeyi kapsamaktadır.

İlçe düzeyinde sosyal, ekonomik ve çevresel faktörlere yönelik bileşenlerden oluşan İGE-İ, demografik yapı, eğitim, sağlık, sosyal yaşam, sosyal içerme ve katılım, yönetişim, ekonomik kapasite, gelir ve tüketim durumu, çevre, altyapı ve ulaşım alanlarına ilişkin objektif göstergeleri içeriyor. Veriler yerel yönetim faaliyet raporlarının detaylı incelenmesi ve merkezi istatistiklerden oluşmaktadır. Raporda ayrıca “gizli vatandaş” çalışması ile belediyelere başvurulmakta ve cevap verme düzeyleri de endekse dahil edilmektedir.

İGEİ Raporu için tıklayınız…

“Suriyeli İşletmeler Bilgilendirme Toplantıları” Başladı

Building Markets ve Habitat Derneği ile hayata geçirdiğimiz “Mülteci Girişimciliğini Destekleme Projesi” kapsamında, İNGEV olarak Sultanbeyli Belediyesi ve Mülteciler Derneği’nin desteği ile “Suriyeli İşletmeler Bilgilendirme Toplantıları” serimizi başlattık. Toplantıya Sultanbeyli’de ikamet eden işletme sahipleri katıldı.

Sultanbeyli’de 27 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen toplantının ardından, 16 Ocak 2019 tarihinde Kızılay Toplum Merkezi’nin değerli desteği ile “Girişimcilik Bilgilendirme Toplantıları”mıza 2019’la, kaldığı yerden ve kuvvetli bir katılımla devam ediyoruz.

“Girişimcilik Bilgilendirme Toplantıları” Suriyelilerin, İstanbul’da yoğun olarak yaşadıkları semtlerde Ocak ayında da tüm hızıyla devam edecek.

Sultanbeyli 27.12.2018

Suriyeli İşletmeler Bilgilendirme Toplantıları Başladı Suriyeli İşletmeler Bilgilendirme Toplantıları Başladı

 

Bağcılar 16.01.2019

Suriyeli Girişimciler Bilgilendirme Toplantıları - Bağcılar

 

 

HOPES Suriyelilerin Yükseköğretime Erişimi Seminerleri Devam Ediyor

EU MADAD Fonu ile son bir senedir BAUMUS (Bahçeşehir Üniversitesi Kent ve Göç Araştırmaları Merkezi) ile birlikte yürüttüğümüz HOPES projesinde sona yaklaşırken;

-SGDD-ASAM

-İstanbul Aydın Üniversitesi ve TÖMER

-Avcılar Halk Eğitim Merkezi

-Kızılay Bağcılar Toplum Merkezi

işbirliğinde düzenlediğimiz “Suriyelilerin Yükseköğretime Erişimi Seminerleri” başarıyla devam ediyor. “Education is a Must” (Eğitim Şart) Çağrı Merkezi projesi kapsamında düzenlenen seminere onlarca Suriyeli genç katıldı. Seminerde Mültecilerin okullaşmasının ve üniversiteye gitmesinin önündeki engeller ve çözüm yolları tartışılırken, BAUMUS Direktörü Prof. Ulaş Sunata da Suriyeli gençlerin Türkiye’deki büyük ve rekabetçi yüksek eğitime dahil olmasının ve kapsayıcı eğitimin öneminden bahsetti.

SGDD-ASAM Seminerinden:

HOPES “Suriyelilerin Yükseköğretime Erişimi Semineri” Gerçekleştirildi HOPES “Suriyelilerin Yükseköğretime Erişimi Semineri” Gerçekleştirildi

İstanbul Aydın Üniversitesi ve TÖMER Seminerinden:

 

 

Avcılar Halk Eğitim Merkezi Seminerinden:

Kızılay Bağcılar Toplum Merkezi Seminerinden:

İNGEV Başkanı Vural Çakır, İPM-Mercator Panelinde, “Türkiye’deki Suriyelilere Genel Bakış” Sunumunu Yaptı

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM)-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi, “Türkiye’deki Suriyeliler” paneli ve “Çoğulculuğun Teşvikinde Sivil Toplumun Rolü” raporunun tanıtımı Minerva Han’da yapıldı. Panelin ilk bölümünde, Türkiye’deki Suriyeli göçmenlerin mevcut durumu ve gelişlerinin başlangıcından bu yana uygulanan politikalar ele alındı. Moderatörlüğünü Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Koordinatörü Pelin Oğuz’un yaptığı oturumda ise İPM Araştırmacıları Souad Osseiran ve Kristen Biehl ile INGEV Başkanı Vural Çakır konuşmacı olarak yer aldı. Panelde, Türkiye’deki Suriyelilerin sağlık, iş gücü, sivil toplum ve toplumsal kaynaşma başlıklar ve Türkiye’deki ev sahibi toplulukların Suriyelilerle karşılaştıkları farklı deneyimler üzerine konuşuldu.

İNGEV Başkanı Vural Çakır , bu panelde, “Türkiye’deki Suriyelilere Genel Bakış” adlı bir sunum da yaptı. Çakır, sunumunda , İNGEV-İPM ortak girişimi ActHuman Sosyal Kapsama İnisiyatifi’nin, Suriye Ekonomik Forumu’nun desteğiyle hazırladığı “Suriyeli Şirketlerin Türkiye’de Ticarete Entegrasyonu ile İlgili Potansiyel İyileştirme Alanları” raporundan bulgular paylaştı. Panelin soru cevap kısmında, İNGEV Başkanı, Suriyelilerin Türkiye’de sosyal uyumu ve finansal entegrasyonu üzerine kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Çakır, eğitim ve istihdam ile ilişkili kendisine yöneltilen bir soruya “Sadece İstanbul’da Türkler arasında işsizlik oranı %20’leri gösteriyor, mültecilerin de bu nüfusa dahil olması ile farklı sektörlerde işsizliklerle karşılaşılıyor. Bunun için sadece mültecilerin doldurabileceği sektörlerde kendilerine eğitim verilmesi daha isabetli olacaktır.” şeklinde cevap verdi.

“Uyum Için Verilen Eğitim Kurslarında Verimlilik Için Koordinasyon Şart”

Ayrımcılığın önlenmesinde üniversite ve liselerdeki uyum gruplarının çok önemli olduğunu ifade eden INGEV Başkanı Vural Çakır, “Uyumla ilgili verilen hizmetlerin birbiriyle bağlantılı olmaması ve koordinasyonsuzluk verimsizlik ve israf yaratıyor. Eğitim kurslarında uzun dönemli bir bakış açısı ve iş fırsatının olduğu alanda eğitimin verilmesi çabalara anlam katacaktır” dedi.

Vural Çakır’ın VOA Ropörtajı: “Türkiye’de Suriyelilerin Girişimciliği Desteklenmeli

Vural Çakır’ın VOA Ropörtajı’nın devamı için linke tıklayınız…

 

Sunumdan kareler

Vural Çakır, İPM-Mercator Panelinde, “Türkiye’deki Suriyelilere Genel Bakış” SunumuVural Çakır, İPM-Mercator Panelinde, “Türkiye’deki Suriyelilere Genel Bakış” SunumuVural Çakır, İPM-Mercator Panelinde, “Türkiye’deki Suriyelilere Genel Bakış” SunumuVural Çakır, İPM-Mercator Panelinde, “Türkiye’deki Suriyelilere Genel Bakış” Sunumu

İNGEV Girişimcilik Destek Merkezi “Açılış Kokteyli” ile Hizmete Girdi.

Building Markets ve Habitat Derneği ile hayata geçirdiğimiz “Mülteci Girişimciliğini Destekleme Projesi” kapsamında, İNGEV Girişimcilik Destek Merkezi açılış kokteylimiz, önemli sivil toplum, uluslararası kuruluş ve iş sektör temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti.

Açılış kokteyline, DEİK, Kızılay, İSTESOB, UNHCR, Sultanbeyli Belediyesi, UnitedWork, SIAD (Suriyeli İşadamları Derneği), SEF (Suriye Ekonomi Forumu), Suriye Dernekler Platformu, Save the Children, Mülteciler Derneği; buna ek olarak proje ortakları Habitat Derneği ve Building Markets temsilcileri katıldı.

İNGEV Girişimcilik Destek Merkezi, Suriyeli girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirmeleri ve mevcut işletmelerinin kapasitelerini artırmaları için Danışmanlık, mentorluk, eğitim, şirket kurulum ve iş ağlarına erişim konularında Danışmanlık hizmeti veriyor.

İNGEV Girişimcilik Destek Merkezi “Açılış Kokteyli” ile Hizmete Girdi.  İNGEV Girişimcilik Destek Merkezi “Açılış Kokteyli” ile Hizmete Girdi.  İNGEV Girişimcilik Destek Merkezi “Açılış Kokteyli” ile Hizmete Girdi.  İNGEV Girişimcilik Destek Merkezi “Açılış Kokteyli” ile Hizmete Girdi.  İNGEV Girişimcilik Destek Merkezi “Açılış Kokteyli” ile Hizmete Girdi.  İNGEV Girişimcilik Destek Merkezi “Açılış Kokteyli” ile Hizmete Girdi.

 

“Eğitim Şart” Çağrı Merkezi Projesi Çıktıları Uluslararası Çalıştay’da Paylaşıldı

Mültecilerin Yüksek Öğrenime Entegrasyonu: Karşılaştırmalı Ülke Uygulamaları” Uluslararası Çalıştayı 5 Aralık 2018 tarihinde İzmir Yaşar Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Farklı ülkelerden üniversite, kamu kurumları ve uluslararası kuruluş temsilcilerinin katılım sağladığı çalıştayda Türkiye’de mültecilerin yüksek öğretime entegrasyonu alanında iyi uygulama örneği  Vakfımız tarafından yürütülen “Eğitim Şart Çağrı Merkezi Projesi”nin çıktıları paylaşıldı.

İNGEV tarafından, Bahçeşehir Üniversitesi Göç ve Kent Çalışmaları Merkezi (BAUMUS) ile yürütülen“Eğitim Şart” projesi, Suriye krizine cevaben oluşturulan AB Bölgesel Güven Fonu kapsamında, HOPES Bölgesel Programı, Almanya Akademik Değişim Hizmetleri, British Council, Campuse France ve Nuffic işbiriliği ile yürütülüyor. Halen çalışmakta olan Çağrı Merkezimiz, üniversitede okuma potansiyeli olan Suriyeli gençlerin üniversitelere başvuru prosedürleri, burs ve yurt olanakları, dil kursu desteği gibi konularda güvenilir yönlendirme desteği sağlamayı amaçlıyor.

Eğitim Şart Çağrı Merkezi Projesi Çıktıları Uluslararası Çalıştayı

İNGEV-ILO “İstanbul’da Giyim İmalatı Değer Zinciri Analizi” Çalıştayı Gerçekleştirildi

Uluslararası Çalışma Örgütü ile INGEV’in İstanbul Giyim İmalatı sektöründe Suriyeli Mülteciler ve Ev Sahibi topluluk için yeni iş yaratma projeleri geliştirme çalıştayı, 5 Aralık 2018’de Point Otel Barbaros’da gerçekleştirildi. İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Murat Şeker’in danışmanlığını yaptığı projede sektör kuruluşları, şirketler ve sivil toplum kuruluşlardan temsilcilerin katılımıyla INGEV’in gerçekleştirdiği “Giyim İmalatı Değer Zinciri Analizi” bulguları doğrultusunda yapılan masa tartışmaları sonucunda sektörde yeni iş olanakları yaratma potansiyeli olan projeler değerlendirildi.

Çalıştaya temsilcileriyle katılan kuruluşlar: Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası, İTKİB – İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri, TGSD-Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği, MESİAD-Merter Sanayici ve İş Adamları Derneği, ÇSD-Çorap Sanayicileri Derneği, İSO-Mahir Eller, United Work,  Suteks Tekstil, Boyner Holding, Mirimalist, Agen Tex.

İNGEV-ILO "İstanbul'da Giyim İmalatı Değer Zinciri Analizi" Çalıştayı Gerçekleştirildi İNGEV-ILO "İstanbul'da Giyim İmalatı Değer Zinciri Analizi" Çalıştayı Gerçekleştirildi İNGEV-ILO "İstanbul'da Giyim İmalatı Değer Zinciri Analizi" Çalıştayı Gerçekleştirildi İNGEV-ILO "İstanbul'da Giyim İmalatı Değer Zinciri Analizi" Çalıştayı GerçekleştirildiİNGEV-ILO "İstanbul'da Giyim İmalatı Değer Zinciri Analizi" Çalıştayı GerçekleştirildiİNGEV-ILO "İstanbul'da Giyim İmalatı Değer Zinciri Analizi" Çalıştayı Gerçekleştirildi

İngev’den Açıklama

İNGEV’den Açıklama:

İGE-İ (İnsani Gelişme Endeksi – İlçeler) çalışmamızın yaygın bir şekilde değerlendirilerek insani gelişme konusuna dikkat çekmesinden ötürü memnuniyet duyuyoruz. Ancak, bu değerlendirmeler sırasında endeks kategorilerinin ihmal edilme riskini de görmekteyiz.

İnsani Gelişme kategorilerinde liderlik yapan ilçeleri hatırlatarak bu eksikliği gidermekte yarar gördük.

İnsani Gelişme Endeksi – İlçeler çalışmamızdaki analizler, 161 ilçe toplamında “sosyal kapsama” ve “sosyal yaşam” konularında daha fazla ilerleme ihtiyacını gösteriyor. Özellikle dezavantajlı grupları ve mültecileri daha güçlü bir şekilde hizmet kapsamına almalıyız.

“İlçeler İnsani Gelişme Ödülleri” Sahiplerini Buldu…

İngev tarafından gerçekleştirilmekte olan İnsani Gelişme Endeksi -İlçeler (İGE-İ) çalışmasında “Çok Yüksek İnsani Gelişme” performansı gösteren ilçe belediye başkanlarına ödülleri verildi. Brand Week İstanbul etkinliği çerçevesinde 9 Kasım’da düzenlenen konferansın ardından ödül töreni yapıldı. Tören öncesinde İGE-İ proje yöneticisi Prof. Dr. Murat Şeker çalışma sürecini ve özelliklerini anlattı. İngev Başkanı Vural Çakır, insani gelişmenin bir yönetim felsefesi ve uygulama stratejesi olduğunu belirterek; İngev’in insani gelişmeye hizmet eden çalışmaları desteklemekten gurur duyduğunu belirtti.

Törende Beşiktaş, Kadıköy, Çankaya, Çekmeköy, Ümraniye, Şişli, Nilüfer, Muratpaşa, Karşıyaka, Tepebaşı, Bakırköy, Maltepe, Üsküdar, Yenimahalle, Sarıyer, Ataşehir, İzmit, Avcılar, Beylikdüzü belediyeleri ödüllerini İNGEV Başkanı Vural Çakır’dan aldır.